VIZUALIZÁCIA: Pri plánovanej nemocnici Rázsochy má vyrásť polyfunkčný komplex

18.5.2023
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

V bratislavskom Lamači má vzniknúť polyfunkčný komplex Rázsochy Residence. Predpokladané investičné náklady sú približne 40 miliónov eur. Komplex by mal susediť s areálom plánovanej nemocnice Rázsochy. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor - spoločnosť Rázsochy Residence predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Pozemok, kde sa výstavba plánuje, je ohraničený železničným koridorom Bratislava - Brno, zjazdom z mosta Valentína Matrku v pokračovaní Harmincovej, obslužnou komunikáciou Pod Zečákom a areálom plánovanej nemocnice Rázsochy a záhradkárskou kolóniou.

"V rámci komplexu s prevládajúcou funkciou bývania sú navrhované i obchodné priestory, administratívne priestory, zdravotné stredisko, penzión, materská škola, parkovacia garáž, povrchové parkovisko, súvisiace inžinierske stavby a technické zariadenie budov," uviedol investor v zámere. Termín začatia výstavby je predpokladaný v roku 2024 a ukončenie o tri roky.

Zdroj: enviroportal.sk

Umiestnenie stavby.

Plánovaný komplex by mal pozostávať zo siedmich nadzemných objektov so spoločným suterénom slúžiacim na parkovanie. Objekty sú v zámere riešené ako sekciové bytové domy so šiestimi či siedmimi nadzemnými podlažiami a tromi podzemnými. Jeden z objektov by mal slúžiť na gastroprevádzku, zdravotné stredisko a dve vrchné podlažia na administratívu. V ďalšom polyfunkčnom dome má byť podľa zámeru prechodné ubytovanie a materská škola s dvoma triedami s kapacitou dohromady 30 detí.

Zdroj: enviroportal.sk

Vizualizácia komplexu.

"Súčasťou navrhovanej činnosti budú aj sadové a parkové úpravy, ktoré vytvoria esteticky pôsobiaci a environmentálne dlhodobo udržateľný obytný a polyfunkčný priestor," podotkol investor. Celková plocha zelene by mala zaberať 33,82 percenta z celkovej rozlohy pozemku.

Hlavné mesto SR Bratislava vydalo v marci tohto roka súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?