FOTO: Nelegálny plot v Lamači zablokoval ľuďom prístup k ich záhradám

26.1.2020

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Nečakaný problém musia riešiť záhradkári v osade Zlatá Hora v Lamači. Prístupovú cestu, ktorá slúžila celé desaťročia, ich sused oplotil, takže sa k svojim záhradám nedostanú autom nielen oni, ale v prípade potreby ani hasiči, záchranári, elektrikári či vodári. Urobil to poza chrbát úradov a pomohla mu pritom verejná vyhláška, hoci o verejnom záujme možno pochybovať.

Atmosféra v kedysi pokojnej lokalite, kde ľudia donedávna nažívali v zhode, je v týchto dňoch poriadne napätá. Proti sebe stoja desiati vlastníci pozemkov a ich sused Peter K. s manželmi Milanom a Katarínou B., ktorí dali na prístupovej ceste zabetónovať 18 oceľových stĺpov a natiahnuť pletivo. Od apríla minulého roku totiž môžu nie­len vlastniť, ale aj obhospodarovať parcelu č. 2974/31, ktorá je súčasťou tejto cesty – dovtedy ju mal v správe štátny podnik Lesy SR.

Žiadosť o ohradenie parcely podal Peter K. v júni 2019 na Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Bratislava (OÚBA PLO). Argumentoval aj tým, že ide o les, ktorý mu susedia zdevastovali a vyjazdili v ňom nelegálnu cestu. Úrad rozhodol rýchlo: už do mesiaca vydal verejnú vyhlášku o obmedzení využívania lesa verejnosťou. Zároveň uložil „označiť zreteľne miesta obmedzenia prejazdu a státia motorových vozidiel na predmetnom lesnom pozemku tak, aby bolo zame­dzené ďalšiemu porušovaniu zákazov...“ Slovo „označiť“ si noví majitelia vysvetlili ako „oplotiť“, takže cesta je dnes neprejazdná.

Zdroj: Marián Dekan

Mesiace nič netušili
Dotknutí susedia prízvukujú, že o žiadnej devastácii lesného pozemku nemôže byť reč. „Cesta tam existovala minimálne od 50. rokov minulého storočia a už vtedy na nej nebol žiaden lesný porast. Vždy sme po nej jazdili autom a jazdil po nej iste aj sused Peter K., ktorý má pozemok nižšie od nás,“ upozornila pani Hilda, zrejme jediná pôvodná lamačská majiteľka parcely v Zlatej Hore. Existenciu cesty dokladuje, okrem iných, mapa Štátnej ochrany prírody SR. Vedie po nej vodovodná prípojka aj elektrické vedenie, nachádzajú sa tam odberné miesta ZSE, takže nejde o náhodnú či dočasnú komunikáciu.

Zdroj: Marián Dekan

​Podľa záhradkárov je za celým sporom špekulácia nových majiteľov. „Z tohto kúska lesa s rozlohou necelých 800 štvorcových metrov, na ktorom je časť prístupovej cesty, sa obchádzaním a zneužívaním zákonov a vydieraním susedov snažia urobiť stavebný pozemok,“ predpokladá pán Martin, ďalší z dotknutých.

A vydaním verejnej vyhlášky im úrad pomohol. Nielenže sa nezaujímal o argumenty záhradkárov, tí sa navyše dozvedeli o vyhláške až po niekoľkých mesiacoch, keď si jej kópiu našli na bráne. „Predmetná Verejná vyhláška bola na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava Lamač vyvesená od 26. 7. 2019 a zvesená bola 9. 8. 2019, čo OÚBA PLO považuje za riadne zverejnenie,“ informoval tlačový odbor ministerstva vnútra. Teda 14 dní vrátane víkendov, v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, keď asi nikomu nenapadne vybrať sa na úrad len tak, bez konkrétneho dôvodu...

„Keďže na internetovej stránke úradu vyhláška zverejnená nebola, celé mesiace sme nič netušili, takže sme sa nemohli proti nej okamžite odvolať,“ pokračuje Martin. Zdôrazňuje, že verejná vyhláška nerieši nijaký „verejný“ záujem, len znemožnila záhradkárom riadne sa starať o svoj majetok - keby bola napríklad potrebná väčšia oprava chaty, zablokovaný prístup majú aj nákladné autá či stavebné mechanizmy. Nehovoriac o hasičoch, elektrikároch či záchranároch.

Protistrana zdôvodňuje oplotenie parcely predovšetkým ochranou lesa. „Podľa územnoplánovacej informácie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ide o lesný pozemok, ktorý sa nachádza v CHKO Malé Karpaty v II. stupni ochrany, teda je na ňom zakázaný vjazd aj státie motorových vozidiel,“ uviedli majitelia pozemku v stanovisku pre Bratislavské noviny. Aj toto je však sporné. „Mapa Štátnej ochrany prírody SR hovorí niečo iné, podľa nej sa príjazdová cesta nachádza mimo lesa. Okrem toho, pre nás ako vlastníkov lesa neplatí zákaz vjazdu do lesa motorovým vozidlom,“ podotýka záhradkár Gustáv.

Zdroj:

​​Naozaj chráni prírodu?
Záhradkári nám ukazujú fotografie ako dôkaz, že samotný Peter K., ktorý pred úradmi vystupuje ako ochranca lesa, jazdí do lesa v Zlatej Hore autom. Vraj denne, aby nakŕmil psy, ktoré chová na svojom pozemku. Stavba plotu je však oveľa vážnejším problémom. „Oceľové rúry, zabetónované do hĺbky až 60 cm, poškodili lesný pôdny kryt a korene stromov. Okrem toho, postavené sú v ochrannom pásme vodovodu a podzemného elektrického kábla, čím sa porušil zákon o energetike a vodovodoch,“ zdôrazňuje pán Gustáv.
Navyše vysvitlo, že oplotenie je čiernou stavbou, ktorá nebola ohlásená a nezískala ani stavebné povolenie! Pôj­de teda preč? „Vo veci plota bude stavebný úrad konať v intenciách stavebného zákona o dodatočnom povolení alebo odstránení stavby,“ vyjadrila sa nekonkrétne Blažena Kusá z mestskej časti Lamač. Stanovisko štátneho podniku Lesy SR je jasné: „Stavbou plota majiteľ jednoznačne porušil ustanovenia zákona o lesoch č. 326/2005, § 31 odsek a) Zákaz niektorých činností tým, že vykonal neoprávnené činnosti na lesných pozemkoch.“ Podľa Lesov SR mali byť vlastnícke hranice pozemku označené citlivo na stromoch či drevenými kolíkmi...

Záhradkári chcú dohodu. Aké môže byť riešenie?
Keďže príjazdová cesta je na pozemkoch viacerých vlastníkov, záhradkári navrhujú riešiť oprávnenie prejazdu zriadením vecného bremena na všetky dotknuté pozemky. Protistrana je za vybudovanie novej cesty, ktorá by viedla prevažne cez pozemky záhradkárov, s čím oni nesúhlasia. Sú za spoločnú cestu, tak, ako to bolo doposiaľ „Peter K. a manželia B. si kúpili pozemok, na časti ktorého vždy bola a je prístupová cesta k záhradám a druhá časť prístupovej cesty vedie po pozemku záhradkárov. Pri kúpe pozemku to vedeli, lebo túto cestu aj sami využívali. Navyše vedeli, že v ceste je 1 KV elektrický kábel a vodovod, čo znamená, že nad nimi musí byť vždy nezastavané, nezarastené a prístupné ochranné pásmo v šírke tri metre,“ vysvetľuje pán Gustáv.
Záhradkári zdôrazňujú, že chcú mať s novými susedmi dobré vzťahy a dohodu namiesto súdneho sporu. Očakávajú, že stavebný úrad dá čiernu stavbu plotu odstrániť a OÚBA PLO verejnú vyhlášku zruší.

(ac, foto: Marián Dekan)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.