Kreovanie odborných komisií: Prečo sa sporia poslanci v Lamači?

12.2.2019
0
Názor: lamačanov trápia najviac doprava a námestie - oleksak
Páčil sa vám článok?

V lamačskom miestnom zastupiteľstve sa na začiatku volebného obdobia poslanci sporia pre obsadenie odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Za ich kreovanie kritizuje poslanec Radoslav Olekšák (kandidoval za Nezávislé fórum) poslanca Matúša Harmaňoša (Team Vallo). Nepáčia sa mu jeho rodinné väzby na členov komisií.

Kreovanie komisií je podľa Olekšáka výsledkom rodinkárstva. Poukazuje pritom na fakt, že v šiestich odborných komisiách má jeden z jeho kolegov v zastupiteľstve, úspešný kandidát Iniciatívy Lepší Lamač Harmaňoš, niekoľko príbuzných, pričom jedného z nich aj v komisii dopravy, územného rozvoja výstavby, ktorú bude viesť.
Olekšák to považuje za dôkaz, že proklamácie o verejnom záujme a transparentnosti zo strany štyroch poslancov za Lepší Lamač (tvoriacich v sedemčlennom zbore väčšinu) nie sú úprimné.

,,Transparentnosť v ich podaní znamená, že pán Harmaňoš si deleguje a schváli svojich troch rodinných príslušníkov do troch rôznych komisií a svojho bratranca práve do stavebnej komisie, ktorej predsedá," uviedol Olekšák na sociálnej sieti. Poslancom za Lepší Lamač vyčíta tiež precedens, ktorí mali spôsobiť tým, že mu neumožnili byť takisto členom stavebnej komisie. ,,Od roku 2002 sa každému poslancovi, ktorý mal o to záujem, umožnilo pracovať ako člen komisie," dodáva.

Harmaňoš  v reakcii upozornil, že členov jednotlivých komisií vyberali na základe dohody poslancov predseda a podpredseda príslušnej komisie. Obvinenia Olekšáka odmieta a považuje za účelové. ,,Nedohodili sme nikomu "fleky", z ktorých by mali finančný prospech alebo akúkoľvek rozhodovaciu právomoc. Nové pravidlá fungovania komisií, ktoré chceme zaviesť, navyše prinesú chýbajúcu transparentnosť do práce ich členov," uviedol Harmaňoš. Olekšák podľa neho účelovo poukazuje na možné rodinné vzťahy. ,,Pritom v minulosti sám komisie obsadzoval neodborníkmi, no so silnými priateľskými väzbami," podotkol.

V prípade členstva svojho bratranca Štefana Harmaňoša tvrdí, že rozhodovalo čisto odborné hľadisko. ,,Aktívne pracuje v oblasti projekcie, investícií, tendrovania a výstavby. Profesijne sa venuje mestotvorbe a urbanizmu. Nemá z členstva v komisii žiaden osobný prospech, v Lamači nemá žiadne profesijné aktivity," zdôraznil Harmaňoš.
Odborník na samosprávu Michal Kaliňák v súvislosti s kauzou poukázal na to, že pri obsadzovaní členov komisií ako poradných orgánov zastupiteľstva by mala byť práve odbornosť kľúčovým kritériom. ,,Zároveň si musíme uvedomiť, že väčšina zastupiteľstva nielen rozhoduje, ale rovnako jej patrí aj zodpovednosť za prijaté rozhodnutia. Preto je výlučne vecou zastupiteľstva, na aké kritéria a do akej miery bude prihliadať pri tomto personálnom obsadzovaní," uviedol. Pripomenul takisto, že z iných samospráv sú známe príklady, keď boli komisie kreované výlučne z radov poslancov, bez prizvania odborníkov.

,,Aj v tomto prípade je to vecou zastupiteľstva, ktoré za to nesie zodpovednosť," dodal Kaliňák.
Ján Ivančík z Transparency International Slovensko (TIS) tiež pripomenul, že Zákon o obecnom zriadení ponecháva kreáciu komisií do pôsobnosti miestneho zastupiteľstva. Zároveň pripomenul, že na poslancov miestnych zastupiteľstiev v hlavnom meste sa vzťahujú ustanovenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorého súčasťou je všeobecný zákaz využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb.

,,Konanie v rozpore s citovaným zákonným znením je považované za konflikt záujmov a je v rozpore so zákonom," dodal Ivančík.Na verejnú výzvu stať sa členom odborných komisií miestneho zastupiteľstva zareagovalo podľa informácií z lamačského miestneho úradu takmer 70 občanov. Navrhnutých kandidátov schvaľovali na rokovaní miestneho zastupiteľstva v Lamači vo štvrtok 7. februára.

(tasr)

Páčil sa vám článok?