Náhrada za Dinopark? V areáli zoo by mohlo vzniknúť zážitkové centrum vedy a planetárium

12.6.2024

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

V Bratislave by mohlo vzniknúť nové zážitkové centrum vedy a planetárium. Nachádzať by sa malo v areáli zoologickej záhrady. Vyplýva to z návrhu memoranda o spolupráci, o ktorom by mala tento týždeň rokovať bratislavská mestská rada. Rámcovo sa realizácia odhaduje na obdobie rokov 2028 - 2029.

"Zážitkové centrum má potenciál stať sa novým magnetom pre turizmus. Zároveň pozdvihnúť obyvateľstvo, bojovať proti rastúcej skepse voči vede, zvyšovať úroveň kritického myslenia a záujem detí a mládeže o STEM oblasti," uvádza sa v materiáli, o ktorom má rokovať mestská rada. Ide o vzdelávanie v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky.

Memorandum by malo podpísať hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Výskumná a inovačná autorita (VAIA), Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, občianske združenie Slovenské planetáriá, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a vedenie bratislavskej zoo.

Spoločným cieľom má byť zvýšenie záujmu o vedu a techniku neformálnym vzdelávaním, ale tiež zvyšovanie informovanosti verejnosti o aktivitách a formách podpory výskumu, vývoja a inovácií. Poukazujú na potrebu vybudovania zážitkového centra pre popularizáciu vedy aj preto, že súčasné centrum Aurélium je za hranicou svojej životnosti. Zadefinované je to aj v Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií. Planetárium ako súčasť zážitkového centra má slúžiť na propagáciu vedeckých poznatkov v oblasti vesmíru a iných vied a súčasne ako multifunkčný prezentačný priestor.

Vybudovaním zážitkového centra a vedy i planetária chcú zároveň využiť synergie jednotlivých svojich projektov a zámerov v lokalite Mlynskej doliny, kde sa koncentrujú vedecko-výskumné kapacity a prepojiť ich vhodným spôsobom s areálom zoo. Vytvoriť by sa tak mohol komplexný celoročný program pre deti, mládež, školské zariadenia, rodiny a návštevníkov. V budúcnosti je predpoklad začlenenia centra a planetária do väčšieho komplexu vedecko-vzdelávacích, popularizačných či iných vzdelávacích inštitúcií v tejto lokalite.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte vlani koncom júna rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja v Bratislave nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom, týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO). Hlavné mesto však deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám na vybudovanie planetária. Zastávalo však názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania. Rokovania na túto tému preto pokračujú.

(TASR)

Páčil sa vám článok?