Smutná realita: Iuventa zíva prázdnotou

29.1.2024
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Iuventa vznikla ako miesto, ktoré ponúkalo deťom a mladým rozmanité možnosti mimoškolskej činnosti, toto poslanie je potrebné oživiť. Upozorňuje na to občianske združenie (OZ) Dajme deťom hlas, ktoré iniciovalo zaradenie objektu medzi pamätihodnosti Bratislavy.

Predsedníčka OZ Andrea Hajdúchová poukázala na to, že Iuventa je v súčasnosti zväčša prázdna. "Deje sa to v čase, keď je podpora zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže a vytvárania priestorov na ich neformálne stretnutia akútna viac ako kedykoľvek predtým. Prehliadanie potrieb detí a mladých sa podpisuje pod zhoršovanie ich fyzického a duševného zdravia, ovplyvňuje vzdelanie a limituje rozvoj ich potenciálu," zvýraznila.

Pripomenula, že budova jednorazovo pojme vyše 1200 detí, popri klubovniach a účelových miestnostiach pre rôzne krúžky má aj viacúčelovú sálu s kapacitou 400 sedadiel, bábkovú scénu a plaváreň. Dodala, že v Iuvente pôsobí Biele divadlo, ktoré oslávilo minulý rok 40. výročie, využíva však len malú divadelnú sálu a nemá priestor na rozvoj. "Od minulého leta bola zatvorená plaváreň. Výrazne to zasiahlo klub synchronizovaného plávania, pretože v Bratislave sú len dva bazény s dostatočnou hĺbkou na ich tréningy - Iuventa a Pasienky," upozornila. V súčasnosti už je plaváreň otvorená.

Zdroj: ms

Budova Iuventy.

Poukázala na to, že majiteľom Iuventy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, správcom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). "Zaradenie budovy medzi naše spoločné kultúrne dedičstvo ich musí primäť k tomu, aby oznámili verejnosti svoj zámer s budovou," skonštatovala.

Zdroj: ms

Tento pohľad na budovu Iuventy spod schodov pozná asi väčšina Bratislavčanov.

Iuventu do zoznamu pamätihodností Bratislavy zaradili poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom rokovaní. Bývalá budova Ústredného domu pionierov a mládeže Klementa Gottwalda na Karloveskej ulici, po roku 1989 známa ako "Iuventa", bola dokončená v roku 1988. Tesne pred rokom 1989 sa do nej presťahovali deti a mládež z priestorov dnešného Prezidentského paláca.

(TASR)

Páčil sa vám článok?