V Karlovej Vsi oficiálne otvárajú výnimočný Park Kaskády, tečie ním potok z dažďovej vody

12.10.2023
0

Zdroj: MÚ Karlova Ves

Páčil sa vám článok?

Karloveský Park Kaskády na Dlhých dieloch má byť na slovenské pomery veľkou raritou. Pre svoj život bude využívať dažďovú vodu, ktorá steká zo striech okolitých bytových domov do veľkých podzemných nádrží. Odtiaľ voda cirkuluje do nového vytvoreného koryta pre malý potok.

"Kedysi spustnutý vnútroblokový svah pokrytý trávou je po novom plný zelene, stromov aj kríkov. Zrevitalizovaný park, ktorý je situovaný medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova, otvoria vo štvrtok 12. októbra o 15.30 h. Uzavrie sa tak trojročná postupná revitalizácia priestoru, ktorú Karlova Ves zamerala na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou pomocou prírode blízkych riešení," informoval nás hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

V priebehu revitalizácie na  mieste realizovali opatrenia, ktoré budú v priestore medzi bytovými domami zadržiavať dažďovú vodu. Vnútroblok je bohatší o nové dreviny a zeleň, ktorá bude zároveň aj úkrytom pre drobnú faunu. Systém vodozádržných opatrení sa nachádza pod zemou a voľným okom má byť nepostrehnuteľný. Deti zrejme poteší umelý potôčik na konci s vodným kútikom s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom a fontánou na osvieženie vzduchu. Vodná stavba je doplnená novovysadenou vegetáciou vodných rastlín v mokradiach.

"Tento priestor bol vybraný ako miesto, kde obyvatelia dlhodobo upozorňovali na nedostatok zelene. Pred začiatkom revitalizácie trpel vysokými letnými teplotami a pri bleskových zrážkach aj dôsledkami prívalových dažďov, ktoré okamžite odtiekli do kanalizácie. Mestská časť sa pri príprave projektu opierala o zrážkovo-odtokový model. Zobrazil najzraniteľnejšie miesta v Karlovej Vsi z pohľadu prívalových dažďov, teplotné ostrovy na sídlisku, či potenciál ochladzovania za pomoci vegetácie. Modely poukazovali na niektoré kritické miesta, kde sa zrážková voda akumuluje, či bude akumulovať. Jedným z nich je aj táto lokalita," priblížil Heldes.

Stavba bola realizovaná postupne, v troch etapách. V prvých dvoch etapách v roku 2021 a 2022 vodu z časti striech a obytných terás odviedli z vrchného a spodného bytového komplexu na ulici Hany Meličkovej do dvoch podzemných nádrží. Tie uložili pod zemou a zatrávnený povrch je naďalej prístupný aj pre verejnosť. Kvapôčkovým závlahovým systémom sa zadržaná voda dostane k stromom. Tento spôsob závlahy je šetrný voči nadmernému premočeniu prostredia a udržiava optimálny stav vlahy v zeleni. V tejto etape v parku pribudli stromy a kríky. Dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch, ktoré budú pred letom lahodiť oku výzorom kvitnúcej lúky a poskytnú útočisko pre užitočný opeľujúci hmyz.

V tretej etape v roku 2023 pribudli ďalšie dve podzemné retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo striech, obytných terás a trávnikov. Vybudovali tu umelý potôčik s vyvieračkou, ktorý využíva zrážkovú vodu i mokraďové záhony so zádržným priestorom a okrasnými rastlinami. Súčasťou realizovaných opatrení je aj trysková závlaha trávnikov či dve nádrže pre potreby obyvateľov na polievanie so zachytenou dažďovou vodou. Na konštrukciu schodiska vysadili vegetačnú stenu s popínavými rastlinami a kvapkovou závlahou.

Prvé dve etapy zrealizovala Karlova Ves v roku 2021 zo združených finančných zdrojov programu LIFE, Interreg Europe a Nórskych grantov a z finančných prostriedkov Karlovej Vsi. Mestská časť získala dotáciu na realizáciu tretej, záverečnej etapy projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?