Cyklistický areál pri IUVENTE zrevitalizujú a doplnia o nové prvky

14.7.2021
Cyklistický areál pri IUVENTE

Zdroj: karlovaves.sk

Páčil sa vám článok?

Bikrosová dráha v blízkosti  bratislavskej IUVENTY by už na jeseň mohla opäť slúžiť cyklistom v obnovenej, bezpečnejšej podobe a doplnená o nové prvky. Práce na spoločnom projekte potvrdil generálny riaditeľ IUVENTY - Slovenského inštitútu mládeže Peter Lenčo.

„Hlavným cieľom revitalizácie je zvýšiť bezpečnosť všetkých vekových kategórií cyklistov, ktorí cyklopark využívajú, rovnako chceme doplniť niekoľko finančne nenáročných prvkov do dráhy,“ spresnil Lenčo. IUVENTA spolupracuje s mestskými časťami hlavného mesta, na území ktorých sa areál nachádza - Karlova Ves a Dúbravka, ako aj s cyklistickým oddielom Kaktus Bike - Team Bratislava a neformálnou skupinou cyklistov, ktorí sa nazvali IUVENTA Crew. „Zainteresované strany prispievajú na základe svojich možností, počíta sa aj s dobrovoľníckou prácou,“ uviedol o nákladoch na projekt.


Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v júni informovala o vyčistení areálu a príprave terénnych úprav. V pláne sa spomínala aj výstavba menšieho pumptrackového okruhu, osadenie cyklotrialových prekážok i menších skokov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?