Mesto bude mať vlastné stádo oviec - využije ich ako prírodné kosačky

27.10.2019

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Mesto Bratislava bude mať vlastné stádo oviec, ktoré využije ako prírodné kosačky. Vytvoriť plánuje systém pravidelného spásania lúčnych spoločenstiev hospodárskymi zvieratami, aby tak chránené územia nezarastali náletovými drevinami a nerozširovali sa tu invázne rastliny. Ako prvé miesto si magistrát vytypoval časť lúčnej plochy Kráľovej hory nad sídliskom Dlhé Diely.

"Vyznačili sme to drevenými kolmi. Práve na tomto mieste umiestnime už čoskoro prvé mestské stádo oviec," uviedlo mesto na sociálnej sieti. Kráľova hora je v blízkosti sídliska Dlhé Diely a v susedstve národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. "V chránených územiach, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta, je nutné každoročne vykonávať pravidelnú a finančne náročnú údržbu. Táto sa v minulosti zanedbávala," tvrdí mesto. Výsledkom podľa bratislavskej samosprávy je, že tieto lokality zarastajú náletovými drevinami, rozširujú sa tu invázne rastliny ako pajaseň žliazkatý či krídlatka japonská a zanikajú prirodzené biotopy, ktoré sa tu po stáročia vyvinuli vďaka pravidelnému spásaniu.

"Práve k spásaniu týchto pozemkov sa aj na základe odporúčania Štátnej ochrany prírody SR chceme vrátiť. Vytvoríme systém pravidelného spásania lúčnych spoločenstiev hospodárskymi zvieratami, ktoré budú spásať pozemky v prenosných oploteniach," spresnilo mesto. Cieľom vytvorenia takéhoto mestského stáda oviec je podľa magistrátu aj priblíženie salašníctva a tradície ovčiarstva verejnosti. Zhotovenie a osadenie mobilného oplotenia prejde podľa mesta povoľovacím procesom v úzkej koordinácii so Štátnou ochranou prírody SR, ktorá je o tomto informovaná. "Žiadna z týchto trávnatých plôch nebude trvalo oplotená. Budú sa totiž meniť podľa potreby," podotklo mesto

Pastvu v chránených územiach v Bratislave a okolí už niekoľko rokov realizuje pomocou domácich druhov zvierat aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Ide o lokality ako areál hradu Devín, svahy Devínskej Kobyly, okolie ostrova Kopáč či Národná prírodná rezervácia Šúr. "Pastva eliminuje rozšírenie inváznych rastlín, pomáha klíčeniu vzácnych bylín, obnovuje prirodzený charakter trávnatých porastov. Pravidelným kosením zabezpečujeme, aby lúky boli zase lúkami – plné vzácnych druhov kvetov a živočíchov," píše na svojom webe BROZ.

(TASR)

Páčil sa vám článok?