Ťažba dreva na Devínskej Kobyle: Aktivisti ubezpečeniam lesníkov veľmi neveria

16.10.2018
0
Výrub v Karlovej Vsi

Zdroj: OZ Lúka

Páčil sa vám článok?

Obnovenie výrubov stromov vo vzácnej lokalite Devínskej Kobyly opäť vyvolalo pobúrenie Bratislavčanov. Lesníci sa bránia a sľubujú maximálne citlivý prístup, no ich kritikov to neupokojilo.

Po roku sa na Devínsku Kobylu opäť vracajú dreverubači a pilčíci, na konci júla sa totiž skončilo pozastavenie ťažby, ktoré si svojim tllakom na kompetentných vynútili bežní Bratislavčania, ale aj samospráva Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky.
V súčasnosti však ťažba na Kobyle prebieha opäť. „Štátne lesy tu začali tzv. výchovnú ťažbu (prerieďovanie mladších stromov). Máme však dôvodnú obavu, že následne sa bude vykonávať obnovná ťažba, teda klasická ťažba zdravých, veľkých stromov so všetkými negatívami, čo sú s tým spojené. Ťažba prichádza v čase, keď za pár dní podpísalo petíciu proti ťažbe vyše 1500 občanov. Naše rokovania s ministerstvom sa zasekli a na naše otázky nedostávame odpovede,“ informovalo ešte začiatkom októbra občianske združenie Naše Karpaty. Medzitým sa počet podpisov pod petíciou požadujúcou zastavenie ťažby, ktorú spustili 21. septembra, vyšplhal na vyše 2500.

Lesy SR, teda podnik, ktorý drevo ťaží, sa bránia, že na Kobyle neplánujú masívny a už vonkoncom nie necitlivý výrub. V reakcii na petíciu to uviedol Pavel Machava z komunikačného oddelenia podniku. S plánovanou ťažbou nemá problém ani riaditeľ správy chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Peter Puchala. "Podľa našich informácií ide predovšetkým o spracovanie kalamitného dreva a výchovnú ťažbu a Lesy SR deklarujú, že budú pristupovať k tejto ťažbe citlivo a používať jemnejšie spôsoby obhospodarovania vzhľadom na významnú rekreačnú funkciu lesov na Devínskej Kobyle," povedal Puchala. Ťažba podľa neho neovplyvní blízku Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla, pretože predmetom jej ochrany sú prevažne nelesné biotopy.

Lesníci však priznávajú, že plánujú ťažiť aj dospelé stromy. "Pri výbere dospelých porastov sa v maximálnej miere snažíme realizovať výber jednotlivých stromov a menších skupiniek tak, aby sa vytvorili vhodné podmienky na rast novej generácie lesa, odkrývala sa plocha na čo najmenšej výmere a les tvoril trvalú súčasť Devínskej Kobyly," tvrdí Machava.
Aktivisti z Iniciatívy Naše Karpaty upozorňujú, že má ísť o najväčší výrub za posledných sedem rokov. Lesníci argumentujú, že napriek tomu nejde o masívny výrub. "Objem plánovanej ťažby je 56 percent z prírastku a percento z celkovej porastovej zásoby. Dvakrát viac drevnej hmoty (v tejto konkrétnej lokalite) vyrastie, ako sa aktuálne vyťaží," uviedol Machava.

Predseda spomínaného občianskeho združenia Jakuba Mrva to však tak optimisticky nevidí a upozorňuje, že ťažba zo strany štátnych lesov sa v minulých rokoch vykonávala vyslovene nešetrne a necitlivo, výsledkom čoho sú zničené turistické chodníky, rekreačné miesta slúžiace ako sklady dreva, častokrát neprejazdné cyklotrasy a taktiež aj veľká frustrácia Bratislavčanov, ktorí chcú v lese oddychovať či športovať. Možné riešenie vidí vo využití šetrných spôsobov hospodárenia, minimalizovaní ťažby v podmočenom teréne a znížení objemu ťažby v bratislavských lesoch. Zároveň však podotýka, že je otázne, či tento problém Lesy SR vnímajú, keďže je podľa neho veľký rozdiel medzi tvrdeniami do médií a tým, čo následne vidíme v lesoch. Upozorňuje, že ťažbu realizujú externe vysúťažené firmy, ktoré nemajú vzťah k bratislavským lesom nemajú vzťah. Odporúča preto, aby si ťažbu realizoval podnik vo vlastnej réžií.

Momentálne ťažba prebieha na pri Kráľovej hore, čo je obľúbená oblasť nad Dlhými dielami, no podľa schváleného plánu má ťažba prebiehať na viacerých miestach Kobyly ako aj pri prírodne vzácnom území pri prameňoch Vydrice. Obnovná ťažba dreva je momentálne pozastavená, avšak štátny podnik si podľa Mrvu údajne necháva vypracovať záhadnú štúdiu, ktorá má posúdiť dopady ťažby na rekreačnú funkciu. ,,Keď sme sa opakovane pýtali, kto štúdiu vypracúva a kedy bude predložená na pripomienkovanie, nedostali sme odpoveď. Momentálne sa opakuje situácia z jesene minulého roku, keď Lesy SR začali ťažiť čo spustilo veľkú vlnu nevôle Bratislavčanov ako aj samosprávy. Spoločne žiadame systémovú zmenu, iný pohľad na lesy, ako len na plantáž na drevo. Zdá sa však, že zisky z ťažby dreva sú pre kompetentných prednejšie ako záujem obyvateľov Bratislavy, “ dodal pre bratislavskenoviny.sk Mrva.

(bal, TASR)

Páčil sa vám článok?