Závažné ochorenie: V Dúbravke sa objavila vtáčia chrípka, mestská časť vydala pre obyvateľov nariadenie

19.2.2024
0

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Páčil sa vám článok?

V bratislavskej Dúbravke zaznamenali výskyt vtáčej chrípky. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

"Vážení občania, v súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia – vtáčej chrípky (vysokopatogénnej aviárnej influenzy) v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto č. k. PO 323/407/2024-510 Mestská časť Bratislava – Dúbravka vydáva dôležité nariadenie," uviedla mestská časť na svojej stránke.

Podľa nariadenia musia všetci vlastníci a chovatelia hydiny a iných vtákov držaných v zajatí do 29.02.2024 oznámiť miestnemu úradu súpis chovaných zvierat.

Chovatelia hydiny  a iných vtákov musia zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a to
dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekciou rúk a pod.).

Musia zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi). Ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch. Krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o vtáctvo, nemajú prísť do styku s voľne žijúcimi vtákmi.  Taktiež voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

Pokiaľ je to možné, treba sa vyhýbať miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t.j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu, oznamovať na RVPS Bratislava–mesto akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.

Príznakom môže byť pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktorá je príznačná pre vtáčiu chrípku.

(ms)

Páčil sa vám článok?