Práce na rozšírení Harmincovej v Dúbravke pokračujú. Pokladá sa prvá vrstva asfaltu

29.4.2023
0

Zdroj: Foto Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Práce na rozšírení Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke výrazne napredujú. Okrem prvej vrstvy asfaltu robotníci položili nové kamenné obrubníky, prídlažbu a stĺpy verejného osvetlenia - všetko v súlade s novými štandardmi mesta. V hornej časti ulice práve prebieha realizácia podkladu zo štrkodrvy a s ním súvisiace zemné práce. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.

Pri rozširovaní cesty sa však nevyhli ani neočakávaným komplikáciám. Kvôli nestabilite ílovitého podložia musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom. Okrem týchto úprav museli spolu s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. upraviť aj vodovodné šachty, ktoré sa ukázali byť v havarijnom stave. Časovo náročná bola najmä výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia. V dôsledku týchto neočakávaných okolností bolo nutné posunúť aj harmonogram projektu o 2 mesiace.

Práce na prvej etape, čiže vybudovanie úplne nového úseku cesty, ktoré malo byť hotové do konca apríla, tak budú trvať do konca júna. V rámci týchto prác bude teraz dočasne uzavretý priechod pre chodcov na križovatke Harmincovej a Húščavovej ulice. Obchádzka pre chodcov povedie cez priechod pre chodcov pri autopredajni.

Počas druhej etapy bude zrekonštruovaná stará vozovka po celej dĺžke. Pribudne nová svetelná signalizácia, nové obrubníky, prídlažba a dôjde aj k úpravám dažďových vpustov. Doprava bude počas druhej etapy presmerovaná na novú časť cesty. Nasledovať bude posledná etapa, v rámci ktorej sa bude realizovať najmä dopravné značenie na celom, novom a aj zrekonštruovanom úseku a dokončovacie práce. Dokončenie celej stavby je plánované na začiatok novembra 2023.

Harmincova predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre MHD. Rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu. V rámci projektu sa cesta rozširuje od križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu.

Slovenská populácia za 20 rokov výrazne zostarla

Slovenská populácia za 20 rokov výrazne zostarla. Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2001 tvorili obyvatelia v poproduktívnom veku (65+) na Slovensku 11,4 percenta. V roku 2011 sa počet zvýšil na 12,7 percenta a v roku 2021 presiahli seniori nad 65 rokov v slovenskej populácii 17 percent. Informovala hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder pri príležitosti sobotného Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami.

​(ivk)

Páčil sa vám článok?