V Dúbravke sa objavil nápis, ktorý vystrašil obyvateľov - mestská časť žiadala od MV SR vysvetlenie...

21.3.2020

Zdroj: FB MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

V Inštitúte pre verejnú správu MV SR (IVES), na ul. M.Sch.Trnavského je pri vstupe do areálu nápis KARANTÉNA. Vedenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa o zriadení tohto zariadenia dozvedelo v piatok večer a obratom kontaktovalo kompetentné orgány so žiadosťou o vysvetlenie.

„Chápeme, že v boji proti koronavírusu sa musíme správať zodpovedne a často akceptovať opatrenia, ktoré v normálnej situácii nie sú potrebné. Na strane druhej nie je korektné, ak o tomto rozhodnutí štátnych orgánov sa mestská časť Bratislava-Dúbravka dozvedela až po zriadení tohto zariadenia. Žiadame zodpovedný a ľudský prístup aj pre obyvateľov takmer 40-tisícovej Dúbravky,“ uviedol dúbravský starosta Martin Zaťovič.

Zároveň predstaviteľov ministerstva vnútra upozornil na skutočnosť, že v blízkosti miesta karantény sa nachádza Domov sociálnych služieb Hanulova, v ktorom žijú seniori najviac ohrození koronavírusom. Po upozornení zo strany starostu Martina Zaťoviča poslalo Ministerstvo vnútra SR stanovisko, v závere ktorého sa ospravedlnili za vzniknuté nedorozumenie. 

Zo stanoviska vyberáme: „MV SR zriaďuje takéto karanténne centrá v zaradeniach v správe útvarov a organizácií MV SR. Dopravu do karanténnych centier zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, repatriovaní občania priamo z autobusov vystupujú do zariadenia.Uvedené zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko pre zvyšok obyvateľov SR. Je to rovnaká preventívna karanténa, ako povinná domáca karanténa, akú majú nariadenú všetci občania SR, ktorí sa po uvedenom dátume vracajú zo zahraničia. Vo všetkých karanténnych centrách je stanovený prísny režim a je kontrolované jeho dodržiavanie. Všetci členovia personálu sú vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a všetky opatrenia sú pod dohľadom vedúcej hygieničky MV SR. Takýchto zariadení je na území v súčasnosti niekoľko. Slovenská republika repatriuje aktuálne okolo 3000 občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu sú využívané všetky dostupné kapacity v správe jednotlivých rezortov, aby bol dopad na verejnosť čo najmenší. Povinnosť zotrvať v karanténnom centre majú občania len do času, kým je im potvrdený negatívny nález na prítomnosť COVID-19, následne im je umožnené stráviť zvyšok v domácej karanténe, ak takú možnosť majú.”

(ars)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie