V Devínskej Novej Vsi vznikne nový park s pumtrackovou dráhou

17.10.2023
0

Zdroj: CTP

Páčil sa vám článok?

Developer, vlastník a správca priemyselných nehnuteľností CTP spustil v Devínskej Novej Vsi výstavbu modernej haly a občianskej vybavenosti v podobe parku a plôch určených na šport. Prvé práce začal v tomto roku koncom júla.

Ako nás informovala PR špecialistka CTP Barbora Drobná, areál ihriska, ktorý bude slúžiť obyvateľom Devínskej Novej Vsi i jej návštevníkom, otvorí CTP pre verejnosť v máji 2024.

V lokalite Opletalovej ulice, kde spoločnosť CTP realizuje stavbu v zmysle územného plánu, vznikne priemyselná hala. Stavba bude obsahovať aj niekoľko tzv. zelených prvkov. Hala je postavená na princípoch dlhodobej udržateľnosti a efektívnej prevádzky s cieľom dosiahnuť certifikáciu na úrovni BREEAM Excellent. Elektrická energia bude čiastočne vyrábaná prostredníctvom solárnych panelov a okolie dotvorí upravený park.

„Devínska Nová Ves je charakteristická výstavbou priemyselných parkov a hál, ktoré sú súčasťou územného plánu a postupne sa vnárajú a približujú k obytným zónam. Rešpektujeme a citlivo vnímame blízkosť rezidenčnej zóny, a preto do každej lokality, do ktorej prichádzame, prinášame doplnkovú občiansku vybavenosť, ktorá má slúžiť širokej verejnosti. Chceme prispieť k čo najprirodzenejšiemu spojeniu s prostredím a s obyvateľmi, ktorí sú pre nás dôležitými partnermi. Je to tak aj v tomto prípade. Držíme sa filozofie, že za oddychom a relaxom, môžete kedykoľvek prísť aj k nám, lebo sme dobrý sused,“ hovorí Stanislav Pagáč, riaditeľ CTP Slovensko.

Zdroj: CTP

Vizualizácia budúcej pumptrackovej dráhy v Devínskej Novej Vsi. 

Súčasťou tejto investície je totiž workoutové ihrisko, parčík a taktiež pumptracková dráha s celkovou dĺžkou takmer 67 metrov a maximálnym prevýšením 1,2 m, ktorá v mestskej časti chýbala. Pumptrack je pôvodne bicyklová dráha, určená pre všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov. Charakteristická je pre ňu jazda bez šliapania, pričom jazdci získavajú rýchlosť pohybom tela a zmenou ťažiska. Pokiaľ ide o ďalšiu infraštruktúru, CTP vybuduje nový chodník a cyklochodník popri Opletalovej ulici a taktiež novú plnohodnotnú zástavku MHD.

V rámci areálu priemyselnej haly vznikne aj tzv. zemný val so zeleňou a vyrastenými stromami, ktoré budú príjemne a prirodzene oddeľovať priemyselnú halu od obytnej zóny. „Chceme vo veľkej miere udržať zeleň v okolí. Aj preto náš plán na úpravu okolia zahŕňa parčík. Budeme taktiež vysádzať 250 nových stromov, záhony drevín a kríkov zaplnia takmer 5000 m² pozemku,“ dopĺňa projektový manažér CTP, Marek Křížovský.

Výstavbu novej haly aktuálne sprevádza aj čiastočná zmena premávky pre obyvateľov na Opletalovej ulici z dôvodu realizácie dopravného napojenia objektu. Dočasne bude tiež premiestnená zástavka MHD.
Stavebné práce a ukončenie výstavby haly je plánované na marec 2024.

(ms)

Páčil sa vám článok?