Devínska Nová Ves otvorila nový zberný dvor

8.2.2020

Zdroj: MČ DNV

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves otvorila vo februári nový zberný dvor. Nachádza sa v areáli Hasičskej zbrojnice na ulici Milana Pišúta. Obyvateľom zároveň naďalej slúži aj zberný dvor na Eisnerovej ulici. Miestny úrad o tom informuje na webovej stránke MČ.

"Príjem odpadu je spoplatnený, preto je pri dovoze odpadu potrebné mať pri sebe občiansky preukaz. Obyvatelia s trvalým pobytom v Devínskej Novej Vsi majú nárok na bezplatné odovzdanie," upozorňuje samospráva.

Do zberného dvora môžu doniesť ročne do 200 kilogramov biologicky rozložiteľného odpadu na obyvateľa, do 100 kilogramov objemného odpadu a do 100 kilogramov stavebného odpadu. Okrem toho majú Devínskonovovešťania nárok aj na bezplatné uloženie papiera, skla, plastov, jedlých tukov a olejov, batérií a akumulátorov či elektrospotrebičov a žiariviek.

Služby naďalej poskytuje aj zberný dvor na Eisnerovej ulici. Zameriava sa predovšetkým na zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, a to sklo, plasty a papier. Tento odpad môžu obyvatelia doniesť v stredy a piatky, vo zvyšné tri pracovné dni počas týždňa je možno odovzdať aj ostatné druhy odpadov, teda stavebný odpad, objemný odpad či biologicky rozložiteľný odpad. Počas sobôt je zberný dvor zatvorený. Otváracie hodiny oboch areálov sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?