Starostka Jakubkovič: Bez zásahu štátu či Bratislavy k zvráteniu situácie Devína nedôjde

15.3.2023
0

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

Páčil sa vám článok?

Bez zásahu štátu či hlavného mesta nedôjde k zvráteniu situácie, v ktorej sa bratislavský Devín nachádza, a jeho dlh bude ďalšie desaťročia len narastať. Pripomína to starostka Devína Jana Jakubkovič (na foto). Iniciatívu dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa (na foto vpravo), ktorý avizuje pracovnú skupinu pre platobne neschopné samosprávy vrátane Devína, víta.

"Ceníme si iniciatívu, ktorou je vyplnenie legislatívneho vákua, ktorým sa nastavia pravidlá pre situáciu, ktorá reálne vznikla. Už dnes platná legislatíva predpokladá zákonnú úpravu danej oblasti, ktorá je objektívne nedostatočná," povedala Jakubkovič.

Od iniciatívy v celospoločenskej rovine očakáva, že dôjde k úprave legislatívneho prostredia tak, aby boli dostatočne a riadne nastavené pravidlá aj pre oblasť samosprávy. Devínu to podľa starostky dáva reálnu nádej, že sa ťarchy minulosti, teda dlhy úročené do výšky 36 percent, vyriešia v súlade s platnou legislatívou. Poznamenala, že dlh samosprávy každoročne narastá o takmer tretinu jej rozpočtu, čo znamená, že sa prehlbuje a nútená správa neplní svoj účel.

"Doteraz sa nenašiel nikto, kto by sa situáciou reálne zaoberal a dospel ku končenému návrhu riešenia," poznamenala Jakubkovič, ktorá oceňuje "odvahu a vôľu" rezortu spravodlivosti začať riešiť dlhoročný problém. Je presvedčená, že spolu s ním i i hlavným mestom sú na správnej ceste nájsť riešenie. Prínosom bude podľa nej aj aktívna participácia Ministerstva financií SR.

Zriadenie pracovnej skupiny na ministerskej úrovni bratislavský magistrát víta, rovnako tak to, že sa štát rozhodol zapojiť do riešenia problému zadlžených samospráv. Legislatívne vyriešenie tohto nežiadúceho stavu je podľa neho v záujme viacerých strán, teda pre štát, obce i obyvateľov. "Vytvorenie inštitútu konkurzu/reštrukturalizácie obce umožní dlhodobo zadlženým obciam ako Devín riadne a bezpečne ukončiť nútenú správu, prijatie takéhoto riešenia teda budeme podporovať. Aktuálny návrh legislatívnej úpravy je pre nás prioritou," uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Karas začiatkom týždňa oznámil, že má byť vytvorená pracovná skupina na ministerskej úrovni, ktorá má pripraviť legislatívny návrh na systémové nástroje riešenia problémov platobne neschopných samospráv. Týkať sa to má aj Devína. Spomína najmä nástroje insolvenčného práva, ktoré predpokladá aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

Hlavné mesto ešte koncom februára pre TASR deklarovalo, že najlepším riešením situácie Devína by bola zmena legislatívy zo strany štátu, teda rezortu financií. Rezort financií reagoval, že je na ďalšie metodické usmernenia pripravený, sanovať dlhy samospráv však nemôže. Pracovnú skupinu vytvorilo v minulom volebnom období aj hlavné mesto.

Devín je pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.

(TASR)

Páčil sa vám článok?