• Devín
  • 27.05.2018 08:30

VIDEO: Ornitológovia na Devínskej Kobyle zaznamenali desiatky chránených druhov, lesníci pozastavili ťažbu

0 0
Zdroj: ms

Počas ornitologického prieskumu, ktorý v oblasti Devínskej Kobyly uskutočnilo občianske združenie (OZ) Ochrana dravcov na Slovensku, zaznamenali výskyt 31 chránených vtáčích druhov. Lesy SR vyšli ochranárom v ústrety a dočasne, z dôvodu druhovej ochrany chránených vtákov a možnosti uskutočniť ornitologický prieskum, pozastavili na Devínskej Kobyle ťažbu dreva.

"Minimálna odhadovaná početnosť týchto druhov je 190 jedincov, v spoločenskej hodnote to predstavuje 64.960 eur,“ informovala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

"Lesom SR sme poslali výsledky prieskumu. Požiadali sme zároveň o posun začiatku realizácie prác aspoň do obdobia osamostatnenia mláďat, teda najskôr od 1. augusta, vzhľadom na najcitlivejšiu fázu hniezdenia vtáctva, ktorou je inkubácia vajec, kŕmenie a výchova mláďat," informovala Deutschová. Stanovisko združenia podporila podľa jej slov i Štátna ochrana prírody SR.

Ako ozrejmil autor ornitologického prieskumu Roman Slobodník, vtáky sú v tomto období mimoriadne citlivé na zmeny v mieste hniezdenia, a to aj v rámci celého hniezdneho teritória, ktoré pritom môže mať rozlohu niekoľko stoviek štvorcových metrov. "Dôsledkom vyrušenia vtákov počas hniezdneho obdobia, môže byť zanechanie znášky alebo mláďat, s následkom úhynu," uviedol Slobodník.

Ochranári zároveň ocenili ústretovosť lesníkov, ktorú preukázali v prípade hniezdiaceho vtáctva na Devínskej Kobyle. "Toto je cesta k vzájomnej spolupráci a dúfame, že aj k nájdeniu spôsobov využívania lesov prijateľných tak z hľadiska hospodárskeho, ako i z hľadiska ochrany prírodných hodnôt,“ mieni Deutschová.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.