BSK spúšťa komplexnú rekonštrukciu kaštieľa v Čunove - vznikne tu Ekocentrum

29.5.2021

Zdroj: FB A.H.

Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spúšťa komplexnú rekonštrukciu Kaštieľa v Čunove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP). Práce sú rozdelené na niekoľko fáz a na ich konci by malo vzniknúť nové regionálne Ekocentrum s cezhraničným významom. Prvých návštevníkov by malo privítať koncom budúceho roka. Predstavitelia kraja vo štvrtok poklepali základný kameň.

„Ide nielen o záchranu krásneho kaštieľa, ale aj o vytvorenie unikátneho environmentálneho a vzdelávacieho centra, ktoré v regióne dlhodobo absentuje. Takéto centrum podporí environmentálne povedomie obyvateľov, ale i fungovanie organizácií na ochranu prírody či cezhraničný turizmus a ekoturizmus,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Rekonštrukcia bude pozostávať z viacerých fáz, ktoré sa budú týkať nielen samotného kaštieľa, ale aj priľahlej záhrady a sýpky. Pri reštaurovaní budú zohľadnené historicky cenné časti kaštieľa, dôraz sa bude venovať aj obnove pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt.

V priestoroch kaštieľa vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Revitalizáciou prejde aj záhrada, ktorú považuje kraj za jednu z najvýznamnejších aktivít projektu. Vzniknúť majú rôzne zážitkové a interaktívne prvky, napríklad biotopové jazierko schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, zážitkový chodník „bosou nohou“ či záchranná stanica pre zranené živočíchy. Tretia fáza sa má týkať rekonštrukcie priľahlej sýpky, ktorá je taktiež NKP.

Zdroj: FB K.W.

Ekocentrum bude určené nielen pre obyvateľov Bratislavského kraja, ale aj celého Slovenska s presahom na rakúske a maďarské územie. Slúžiť bude na workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie či prezentáciu prírodných zaujímavostí. „Ekocentrum bude slúžiť na výučbu tematicky zameraných environmentálnych programov a kurzov od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov. Realizovať sa bude v špecializovaných učebniach v kombinácii s poznávacími aktivitami v prírode. Fungovať bude denne,“ priblížila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK. Kroky víta aj starostka Čunova Gabriela Ferenčáková, podľa ktorej areál kaštieľa dlhodobo chátral a nenachádzal uplatnenie. Celkový rozpočet na projekt, ktorý zahŕňa okrem iného rekonštrukciu kaštieľa, je 5.183.000 eur. Na projekt, ktorý zahŕňa okrem iného aj revitalizáciu záhrady, ide 1.950.000 eur.

(TASR)

Páčil sa vám článok?