FOTO Kaštieľ v Čunove obnovia: Vznikne tam ekocentrum

10.1.2020
kastiel_cunovo

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Kaštieľ v Čunove spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou. Rekonštruovať ho bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a výsledkom bude vznik ekocentra prístupného domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno-vzdelávacích programov.

 Prvých návštevníkov privíta ekocentrum v lete 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

"V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum, ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu, stane sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu," vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Rozvíjať bude aj cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb. Určené bude pre všetky vekové kategórie, odbornú, ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov. Cieľom ekocentra je prezentácia ekoturistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií s cieľom ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom pohraničí.

Budovanie ekocentra sa začne v lete a pozostávať bude z troch fáz rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, a to čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. "Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko v rámci projektu "Ecoregion SKAT". V prvej fáze budovania ekocentra sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom," spresnila Forman.

V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (delta Dunaja, lužné lesy), spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne sa realizuje proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác. Pri rekonštrukcii sa má podľa BSK využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie.

Celkový rozpočet na prvú etapu budovania ekocentra je 3.183.000 eur a hradený je prevažne z európskych peňazí, 85 percent je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, desať percent zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je päť percent. Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie, národné praky Donau-Auen, Neusiedler See-Seewinkel a región Marchfeld (Rakúsko). Spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt Ecoregion SKAT 5.183.000 eur.

Revitalizácia záhrady za kaštieľom sa plánuje v druhej fáze budovania ekocentra. Zahŕňa napríklad vybudovanie biotopového jazierka, ale aj záchrannej stanice pre zranené živočíchy. O finančné prostriedky pre tento projekt požiadal BSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. V poslednej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021.

(TASR,ts)

Páčil sa vám článok?