Parkovací problém Petržalky: Autá obsadzujú pruhy na hlavných ťahoch

10.2.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Petržalka môže zazónovať len tie ulice, ktoré má v správe. Hlavné ťahy, po ktorých chodí MHD, má v správe hlavné mesto. Práve na nich potom parkujú autá, ktoré boli vyhnané zo zóny.

V Hájoch 1 je to najväčšmi vidieť na Romanovej. Aj v nezazónovaných častiach Petržalky sa však nerezidenti a po chodníkovej novele aj rezidenti sťahujú na hlavné cesty. Tým, že autá obsadia celý jazdný pruh, sa vychádzanie z bočnej cesty stáva obtiažnejšie, pretože je neprehľadné. Tak je to napríklad na Mamateyovej pri obchodnom centre.

„Žiadali sme, aby nám dočasnú reguláciu umožnili aj na hlavných ťahoch v ich správe (magistrátu, pozn.red.),“ uviedla samospráva v diskusii na svojom facebookovom profile. „Ako však vidíte, do tohto momentu nám k tomu súhlas nedali a parkovanie na týchto cestách teda zostáva neregulované.“

Zdroj: Matúš Husár

Romanova. Hoci je v zóne, parkovať tu môže aj celé týždne ktokoľvek. Na jar by sa to malo zmeniť.

Podľa starostu Jána Hrčku napríklad na Budatínskej mala mestská časť prisľúbené od magistrátu, že najneskôr do konca roka 2023 mesto zareguluje parkovanie na magistrátnej ceste v prospech rezidentov. „Je táto regulácia ešte v pláne? Prečo mesto neumožní Petržalke zaregulovať aj hlavné ťahy?“ pýtali sme sa na magistráte. „Vybrané cesty 1. a 2. triedy v MČ Petržalka mimo aktuálne regulovanej zóny PAAS plánujeme po dohode s MČ Petržalka zaradiť do Petržalského parkovacieho systému. Aktuálne prebieha pripomienkovanie projektov organizácie dopravy medzi Magistrátom a mestskou časťou. Po schválení a určení dopravného značenia bude nasledovať jeho realizácia v teréne (predpoklad 2Q/2024),“ reagoval hovorca magistrátu Peter Bubla.

Verme, že cesty budú vyberané s ohľadom na to, že PAAS sa do niektorých lokalít Petržalky dostane až v roku 2025.
(in)

Páčil sa vám článok?