Máte vo svojom okolí výnimočného človeka? Navrhnite ho na ocenenie

18.9.2023
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne oceňuje výnimočné osobnosti kraja. Ide o ľudí, ktorí svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému, kultúrnemu a ekonomickému rozvoju. Aj vy máte teraz príležitosť navrhnúť tých naj.

„Na všetky doteraz ocenené osobnosti som nesmierne hrdý. Sú to výnimoční ľudia z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti. Svojou prácou alebo talentom robia naše životy lepšími a skvele reprezentujú kraj doma i v zahraničí. Sú pre nás obrovskou motiváciou,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Ocenenia BSK udeľuje v kategóriách: Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Cena verejnosti a Ďakovný list predsedu BSK. Udelený bude aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda BSK.

Ako nás ďalej informovala hovorkyňa župy Lucia Forman, Ocenenia BSK môžu byť udelené osobám s trvalým pobytom na území BSK alebo právnickým osobám so sídlom na území BSK. Návrhy na udelenie ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja či už samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich na území kraja. Doručený návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a písomný súhlas navrhovaného s nomináciou. V prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.

Nominácie je možné posielať do 31. decembra 2023.

Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete tu.

Páčil sa vám článok?