Budete za parkovanie platiť? Ktoré ďalšie zóny PAAS by mohli pribudnúť v tomto roku a ktoré sú v pláne na neskôr

26.5.2023
0

Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Páčil sa vám článok?

Systém celomestského regulovaného parkovania čakajú viaceré zmeny. Vyplýva to z nového VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Dôvodová správa materiálu obsahuje aj nezáväzný pracovný harmonogram spúšťania ďalších zón.

Schválením zmien sa má napríklad rozšíriť možnosť platby parkovného, a to aj formu SMS. Zmeny sa majú týkať tiež samotných parkovacích kariet, vydávania rezidentských parkovacích kariet, zlacnenia abonentských kariet v drahších zónach či používania bonusovej karty. Zvýšiť sa má tiež počet návštevníckych hodín pre prijímateľov sociálnej a zdravotnej starostlivosti, pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb sa má zaviezť možnosť získať zľavovú parkovaciu kartu.

Schválený materiál obsahuje aj nezáväzný pracovný harmonogram spúšťania zón regulovaného parkovania. Mesto pripomína, že jeho realizácia bude závisieť od pripravenosti projektov organizácie dopravy, schvaľovacieho procesu či vyznačovania dopravného značenia v zónach. Podľa predbežných plánov by sa PAAS mohol rozširovať takto:

Rok 2023
NM1 časť Pokrok
NM4 časť Biely kríž
PE1 časť Dvory 5, 6 + Šustekova
RU2 časť Klingerka
RU3 časť Štrkovec
SM2 Hrad – Sokolovňa

Roky 2024/2025:
DU1 časť Záluhy východ a Podvornice východ
DU1 časť Záluhy západ a Podvornice západ
KV1 Dlhé Diely + Kútiky
KV2 Líščie údolie
NM2 Zátišie – Ľudová Štvrť – Teplická – Pasienky
NM3 časť Kramáre
PE0 Nábrežie (Tyršovo nábrežie a Nové Lido)
PE1 časť Háje 2, 3
PE1 časť Dvory I, II, III, Háje I, Stará Petržalka
RU2 časť Nivy prístav – rozšírenie
RU3 časť Trávniky
RU3 časť Ostredky, Pošeň
SM3 Horský Park – Kalvária
LA1 Lamač sídlisk

Roky 2026 – 2029
DN1 Devínska Nová Ves
DV1 Devín KV3 Staré Grunty
NM3 časť Koliba
NM4 Mierová kolónia, Dimitrovka a zvyšok NM
PE1 časť Lúky a zvyšok PE1
RA2 Západná Rača
RA3 Centrálna Rača
RA4 Východná Rača
RA5 Východné
RA6 Na Pántoch
RA7 Žabí Majer
RU4 Prievoz
RU5 Trnávka
SM0 Centrum – Panenská
SM4 Bôrik – Patrónka
SM5 Lanfranconi – Podhradie
VR1 Vrakuňa sídlisko
VR2 Nová Vrakuňa a Hrušov

„V mestských častiach a oblastiach, kde situácia s parkovaním nie je aktuálne problematická, zatiaľ nepristupujeme k plánovaniu zón,“ konštatuje magistrát, zmeny do budúcnosti v však nevylučuje.

Zvýšia sa ceny?

Prípadné zmeny v niektorých cenách mesto nevylučuje. Medzi opakujúce sa pripomienky, ktoré dostalo, patrilo napríklad aj zvýšenie ceny parkovacieho lístka a ceny prvej rezidentskej parkovacej karty. „Potenciálne zvýšenie úhrady za parkovanie bude predmetom úpravy budúcej novelizácie všeobecne záväzného nariadenia,“ spresnil magistrát. Dnes zaplatíte za prvú rezidentskú kartu 39 eur, za druhú 150 eur a za tretiu 500 eur na rok a byt.
(bn, TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie