V Bratislave diskutujú o možnostiach reformy samosprávy na Slovensku

28.3.2023

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Formulovať legislatívne a administratívne odporúčania zamerané na zlepšenie fungovania miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku bolo cieľom štvorročného projektu Rady Európy, Európskej únie a Ministerstva vnútra (MV) SR. Konkrétne výstupy zahraničných i miestnych expertov prináša konferencia, ktorá sa koná v Bratislave. Tá má byť akýmsi prvým krokom k celospoločenskej debate o reforme samosprávy na Slovensku.

"Prizvali sme expertov, aby sme získali objektívne poznatky o tom, ako by sa mala samospráva ďalej rozvíjať. Aby mohla byť lepším a silnejším pilierom demokracie v území, aby poskytovala to, čo obyvatelia najviac potrebujú a aby mohla svoje služby poskytovať lepšie," uviedla Naďa Firák Kurilová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy MV SR.

Rezort vnútra zdôrazňuje potrebu celospoločenskej debaty o tom, ako by mohla reforma samosprávy ďalej prebiehať. Jednotlivé výstupy expertov v rámci projektu pritom neponúkajú jeden návod, ale viacero variantov riešení vrátane ich kombinácií o tom, ako by sa malo v tejto oblasti postupovať.

"Pri odporúčaniach sme sa opierali aj o existujúce penzum skúseností praxe, ktorú máme. Odporúčania navrhujú konkrétne ciele i spôsob, ako ich dosahovať. Vychádzajúc zo skúseností iných krajín a kondenzujú poznatky do slovenskej reality," priblížila Alina Tatarenko, riaditeľka divízie demokratického vládnutia Rady Európy.

Projekt podľa nej prináša nielen zhodnotenie situácie na Slovensku, ale aj možnosti na ďalší rozvoj samosprávy. Rezonuje napríklad otázka plnenia úloh, ktoré mestá a obce majú, možné spájanie či zlučovanie obcí a možné riešenie neadekvátnych kapacít na úrovni samospráv, ale tiež budovanie potenciálu, aby dokázali svoje možnosti a kompetencie naplno uplatniť.

Najdiskutovanejšiu je podľa rezortu vnútra otázka samotnej reformy územnej samosprávy a rozdrobenosť obcí. Rozpracované možnosti hovoria napríklad o dobrovoľnom zlučovaní obcí a vytváraní väčších celkov, tzv. municipalít. Zamerané sú tiež na rôzne formy ich spolupráce. "Odborníci dávajú svoje názory, ktoré nástroje sú pre naše územie lepšie. Dávajú široký návod na to, ako k tomu pristupovať a čo môžu byť benefity. Čo si z toho zoberieme a osvojíme, to je už na nás," podotkla Firák Kurilová.

Aj vďaka krízam, ktorými si aj Slovensko za ostatné tri roky prešlo, si podľa ministerstva uvedomujeme, že sa ako krajina musíme niekam posunúť a samospráva toho musí byť súčasťou. "Čakajú nás výzvy a samospráva musí a bude hrať kľúčovú úlohu," doplnila Firák Kurilová.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?