Výstavba novej nemocnice Rázsochy by sa mohla začať v druhom štvrťroku 2024

4.1.2023
0

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Páčil sa vám článok?

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy by sa mohla predbežne začať v druhom štvrťroku 2024. Vyplýva to zo zámeru projektu, ktorý v stredu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predbežné náklady na výstavbu odhadujú na 263 miliónov eur.

Novú univerzitnú nemocnicu navrhujú na území  bratislavského Lamača, kde sa stavala pôvodná nemocnica, ktorá bola čiastočne asanovaná v roku 2020. Objekt novej UNB Rázsochy bude kopírovať pôdorys pôvodnej nemocnice. Zastavaná má byť plocha s rozlohou vyše 31.000 m2.

"Z hľadiska štruktúry nemocnice sa počíta s približne 695 lôžkami, 20 operačnými sálami, 40 ambulanciami a asi 35.000 hospitalizáciami ročne," priblížilo ministerstvo zdravotníctva.

Samotný nemocničný komplex bude pozostávať z objektu nemocnice a akademickej budovy. Objekt nemocnice má byť situovaný na severozápad/juhovýchod. "Na tejto časti objektu budú osadené dve ´veže´ s pôdorysným tvarom písmena H. Objekt bude mať štyri suterénne a sedem nadzemných podlaží a bude do budúcna predpripravený na rozšírenie doplnením tretej ´H veže´, čo by prinieslo navýšenie kapacity o 500 lôžok," spresnilo ministerstvo.

Akademická budova je riešená ako viacpodlažný celok orientovaný kolmo na objekt nemocnice, pričom oba objekty budú prepojené "komunikačným tunelom" prístupným z 3. nadzemného podlažia. "Akademická budova bude pozostávať z piatich suterénov a šiestich nadzemných podlaží," doplnil rezort.

Pripomenul, že k navrhovanej činnosti existuje vo vysokom stupni rozpracovaná projektová dokumentácia pre danú lokalitu. "V rámci riešeného územia sa nachádza sieť komunikácií a infraštruktúry, ktorá bude doplnená v súvislosti s potrebami predmetnej stavby," dodalo MZ.

Predpokladaný termín začatia výstavby je druhý štvrťrok 2024, predpokladaný termín dokončenia je na konci roka 2029.

Príprava výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou  Bratislava-Rázsochy sa začala v polovici 80-tych rokov minulého storočia. V investičných plánoch štátu boli Rázsochy aj v 90-tych rokoch, na konci októbra 2000 však vláda zrušila uznesenie z roku 1997 a financovanie výstavby bolo zastavené. V neskoršom období MZ nemalo finančné prostriedky na dostavbu. V roku 2017 bola vládou prijatá Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave. V priebehu rokov 2019 – 2020 sa uskutočnila čiastočná asanácia existujúceho skeletu nemocnice a zároveň výrub inváznych drevín. Projekt novej nemocnice Rázsochy bol zahrnutý do tzv. plánu obnovy. V lete 2022 podpísalo MZ zmluvu s projektantom na prípravu projektu.

(TASR)

Páčil sa vám článok?