Zákaz vychádzania: Kam môžete ísť v rámci Bratislavy na výlety do prírody?

23.10.2020
0
výhľad rozhľadňa Devínska Kobyla

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Od soboty 24. októbra začína na celom území Slovenska platiť zákaz vychádzania. Medzi výnimky, na ktoré sa zákaz nevzťahuje, sú zaradené i výlety do prírody. Podmienkou však je, že musia byť v extraviláne Bratislavy. Pozreli sme sa na to, kam sa teda môžeme vybrať.

Podľa uznesenie vlády je dovolený pobyt v prírode v extraviláne v rámci územia mesta (v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, môžete ísť teda aj do iného okresu v rámci Bratislavy). To znamená, že sa môžete pohybovať mimo zastavaného územia (alebo územia určeného na zástavbu). To však neznamená, že každý lesík je automaticky extravilán a naopak, i tam, kde sa nachádzajú rôzne stavby, môžete byť formálne v extraviláne. Pozreli sme sa preto na katastrálnej mape na známe lokality Bratislavy, do ktorých si môžete či nesmiete robiť výlety. I na miestach dovolených výletov však platí, že musíte dodržiavať odstupy od druhých osôb a ostatné bezpečnostné opatrenia (nie teda ako na úvodnej foto nášho článku).

Keď si prejdeme západnú časť mesta, pokojne môžete ísť do lesov v okolí mestských častí, napríklad na cyklovýlet z Devínskej Novej Vsi popri Morave. Taktiež cyklochodník spájajúci Devín s Devínskou Novou Vsou (pod hlavnou cestou popri Morave) sa nachádza celý v extraviláne, môžete sa tu poprechádzať, samotná cesta pre autá je však priamo v Devíne súčasťou zastaveného územia. Na úseku medzi Devínom a Devínskou (teda pod Kobylou), už leží v extraviláne. 

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

Pohľad na západnú časť Devína, zelená čiara je hranicou intravilánu, ako vidno, vozovka Kremeľskej ulice  v obci je v intraviláne, cyklotrasa (svetlohnedá) už v extraviláne.

Pokojne môžete ísť aj na výlet na Devínsku Kobylu, nachádza sa taktiež v extraviláne, rovnako ako lesy nad Dúbravkou. Miestom vašich výletov sa môžu stať i obľúbené lokality nad Dlhými dielmi, teda Kráľova hora a jej okolie. 

Pozor však, Devínska cesta na úseku pri ostrove Sihoť (teda za Riviérou) sa nachádza v intraviláne Karlovej Vsi. Platí to aj o veľmi navštevovanom parku pri Vodárenskom múzeu či cykloceste popri Karlovoveskom ramene (Mark Twain). Samotné rameno a jeho breh je však už v extraviláne.

V intraviláne, teda kde ísť na výlet nesmieme, sa nachádza i ZOO, Botanická záhrada či cintorín Slávičie údolie. 

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

Zelená čiara zobrazuje hranice intravilánu pri Karloveskom ramene, park pri Vodárenskom múzeu je už v intraviláne mestskej časti.

V extraviláne mestských častí, teda kde môžeme chodiť na výlety, sa nachádza i obľúbená Partizánska lúka či Kamzík.

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

Pohľad na Bratislavu (ľavý breh Dunaja), hranice intravilánu sú vyznačené zelenu čiarou.

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

Pohľad na Bratislavu (pravý breh Dunaja), hranice intravilánu sú vyznačené zelenu čiarou.

(ms)

Páčil sa vám článok?