Výsledky štúdie k hospodáreniu v prímestských lesoch budú 20. marca

8.3.2019
Aj pre pečniansky les chce mesto do správy štátne lesy - pecniansky
Páčil sa vám článok?

Výsledky odbornej štúdie, ktorá má posúdiť vplyv zmeny hospodárenia v lesoch v Bratislave a jej blízkom okolí plánujú predstaviť 20. marca vo Zvolene. Pre TASR tento termín potvrdil hovorca štátneho podniku Lesy SR Pavel Machava.

Štúdiu realizuje Technická univerzita vo Zvolene a je reakciou na požiadavku verejnosti, ochranárov i samospráv, aby prímestské lesy v správe štátu plnili najmä rekreačnú funkciu.
Štúdia má posúdiť aj dosahy realizácie opatrení programu starostlivosti o lesy na zabezpečenie ich rekreačnej funkcie. "Predpokladáme, že po vypracovaní štúdie by sa z hospodárskych lesov mali stať lesy osobitného určenia, dokonca s viacerými bezzásahovými zónami," povedal nedávno pre TASR hovorca ministerstva pôdohospodárstva Michal Feik. Ťažba dreva v lesoch v Bratislave a jej blízkom okolí je podľa neho pozastavená, až kým nebude vypracovaná štúdia. Feik deklaruje, že rezort chce nájsť taký spôsob starostlivosti o dotknuté lesy, kde na prvom mieste budú rekreačné a mimoprodukčné funkcie. Čo bude ďalej, rozhodnú až na základe výsledkov štúdie. Ako tvrdí, treba však vyriešiť niektoré problémy, ako sú vlastnícke vzťahy. Vo februári bolo aj stretnutie zástupcov Lesov SR s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Jedným zo záverov bolo podľa ministerstva to, že sa počká na štúdiu a následne sa vytvorí nová pracovná skupina, ktorá by mohla pracovať aj v širšom zložení.

"Plne si uvedomujeme, že lesy v okolí Bratislavy sú pre obyvateľov hlavného mesta dôležité. Postupne sa mení ich význam, na dôležitosti naberá najmä ich rekreačná funkcia. Dôležitá však je aj nevyhnutná starostlivosť o les, aby bol zdravý a plnil všetky svoje funkcie," skonštatoval na jeseň minulého roka generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Mesto Bratislava i Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v januári požiadali štát o systémové kroky k ochrane lesov v hlavnom meste a jeho okolí. Poukazujú pritom na bratislavskú Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla, kde boli podľa nich porušené dohody a začiatkom zimy vyrúbané 120-ročné duby a buky. Na ministerstvo pôdohospodárstva i ministerstvo životného prostredia preto posielali sériu požiadaviek, aby boli lesy v Bratislave a jej okolí viac chránené. Požadujú napríklad, aby bola obmedzená, prípadne úplne vylúčená ťažba v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách v Malých Karpatoch, Dunajských luhoch a Devínskej Kobyle.
Hlavné mesto sa v marci zároveň rozhodlo pripojiť k memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského kraja, ktoré prijalo v apríli 2018 Zastupiteľstvo BSK. Svojím podpisom už potvrdilo memorandum minimálne 33 primátorov miest, starostov bratislavských mestských častí, starostov obcí Bratislavského kraja a osem mimovládnych organizácií. Zámerom a cieľom memoranda je podporovať rozvoj a ochranu lesov a tým chrániť povrchové a podzemné zdroje vody na území BSK. Taktiež pracovať v prospech obyvateľov tak, aby mohli lesy využívať na rekreáciu, šport, cykloturistiku a ekologickú výchovu a neboli pri tom ohrozovaní negatívnymi dôsledkami lesohospodárskej činnosti.

(TASR)

Páčil sa vám článok?