Primátor a starostovia: Pozrite sa, čo chcú pre nás urobiť v najbližšom polroku!

24.2.2019
0
Matúš Vallo

Zdroj: brn

Páčil sa vám článok?

Nový primátor, noví a aj staronoví starostovia už niekoľko týždňov sedia na svojich stoličkách. Mnohí z nich problémy svojich mestských častí riešia viac a viditeľnejšie, o niektorých je počuť menej. Oslovili sme primátora a všetkých starostov mestských častí, aby nám povedali, čo chcú pre svoje mestské časti a primátor pre mesto urobiť najbližší polrok.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy (úvodná foto):

Rozbehli sme veľa vecí. Chcem, aby do pol roka už fungoval Metropolitný inštitút. Na zastupiteľstvo chcem predložiť návrh rezidenčnej parkovacej politiky. Hlavné je, aby sme spoločne s pomocou Bratislavčaniek a Bratislavčanov zvládli prvý polrok naj­ťažších dopravných obmedzení.

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice:

Zdroj: TASR - Andrej Galica

​Plánujeme dokončiť dôležité rozbehnuté projekty. Som rád, že sa nám už podarilo dosiahnuť, že nová autobusová linka č.36, ktorá bola v skúšobnej prevádzke do konca roka 2018, potvrdila svoju opodstatnenosť a bude bez finančnej spoluúčasti mestskej časti natrvalo spájať Záhorskú Bystricu s Dúbravkou. Začali sme s rozširovaním kapacity materskej školy o dve triedy a jedáleň. V jarných mesiacoch dokončíme rozostavanú multifunkčnú športovú halu v areáli základnej školy. Chceme urobiť priechod pre chodcov na Hodonínskej ulici smerom na Podkerepušky. Plánujeme osláviť 140 výročie nášho Dobrovoľného hasičského zboru a obnoviť webovú stránku.

Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta:

Zdroj: archív R.K.

​V súčasnosti sa finalizuje rozpočet mestskej časti na tento rok, ktorý následne musí schváliť miestne zastupiteľstvo. Jeho súčasťou budú aj priority na rok 2019.

Martin Chren, starosta Ružinova:

Zdroj: tasr

​Chceme pripraviť novú škôlku na Borodáčovej ulici do stavu, keď budeme vedieť prijímať deti. Vytvoriť v rozpočte položku na obnovu chodníkov z developerského poplatku. Stabilizovať personálne obsadenie na stavebnom úrade. Zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa. Spustiť pilotný projekt rezidenčného parkovania v lokalite 500 bytov. Naštartovať prípravu investičných projektov na opravy ciest, chodníkov, kultúrnych domov, obnovu starej radnice v Prievoze.

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi:

Zdroj: MÚ Karlova Ves

​Chceme nastaviť rozpočet tak, aby sme uniesli bremeno nových povinností zo strany štátu a nemuseli ubrať zo služieb, ktoré robíme pre našich obyvateľov. Plánujeme dokončiť školský bazén na Dlhých dieloch a spustiť ho do prevádzky.

Martin Kuruc, starosta Vrakune:

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

​Budeme poctivo opravovať školy, škôlky, bezbariérové chodníky, cesty a výtlky po zime. Akonáhle počasie dovolí, tiež začneme revitalizovať detské ihriská. Mimoriadne ma tešia zmeny vo vedení mestskej polície, a preto budem maximálne nápomocný novému vedeniu, aby sa situácia v Pentagone po desiatkach rokov konečne vrátila do normálu. Nie je pre mňa prijateľné, aby úzka skupina obyvateľov Pentagonu terorizovala svojím spôsobom živobytia zvyšných 98 % slušných ľudí, čo v Pentagone býva.

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky:

Zdroj: FB MČ Dúbravka

​Čaká nás dokončenie nového multifunkčného ihriska v Parku Pekníkova. Plánujeme výsadbu nových stromov, ošetrovanie zelene, zakvitnúť a prekvapiť Dúbravčanov by mali aj záhony kvetov, ktorých cibuľky sme sadili na viacerých miestach. V apríli chceme zorganizovať Deň Zeme – veľké upratovanie ulíc, školských areálov a verených priestranstiev. Chceme pokračovať v otvorenej komunikácii s občanmi. Plánujeme preto pokračovať so stretnutiami s obyvateľmi pod názvom Na slovíčko.

Zotlán Pék, starosta Podunajských Biskupíc:

Zdroj: FB Zoltán Pék

​V polovici januára 2018 schválili poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2019. Máme teda vyrovnaný rozpočet. Prvým krokom je príprava akčného plánu s presne určenými prioritami, podľa ktorých budeme v nasledujúcich týždňoch postupovať. Ich dôležitou súčasťou bude aj úprava chodníkov, zelene a parkov. Naďalej postupujeme pri riešení problému nášho zberného dvora, kde je nutná personálna, technická a technologická zmena, aby sme na jeho fungovanie stále nedoplácali. Na zastupiteľstve sa schválilo aj VZN, ktorým sa určila výška finančných prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. To bol však len formálny krok, ktorý treba dopracovať a prispôsobiť reálnym potrebám.

Michal Drotován, starosta Rače:

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

​Najväčšou prioritou je materská škola na Novohorskej a príprava riešenia na nedostatok miest v základných školách. Chceme tiež začať s obnovou športového ihriska Tbiliská a s prípravou projektu rekonštrukcie parku J.M.Hurbana, dokončiť zateplenie zdravotného strediska.

Jozef Uhler, starosta Jaroviec:

Zdroj: Marko Erd

​​V Jarovciach prudko stúpol počet obyvateľov a naša časť nestíhala budovať potrebnú infraštruktúru. Práve preto som hneď rozbehol prípravu projektov troch cyklochodníkov, novej materskej školy, multifunkčného ihriska a dobudovania verejného osvetlenia. Medzi viditeľnejšie projekty budú patriť vodozádržné opatrenia v centre Jaroviec na Kôstkovej ulici, ktorými zároveň vznikne oddychová zóna v blízkom parku. Bude dobudovaná kanalizácia v základnej škole a verím, že sa pohnú aj prípravy výstavby protihlukovej steny na diaľnici D2.

Ján Hrčka, starosta Petržalky:

Zdroj: TASR

​Sústreďujeme sa na zavedenie rezidenčnej parkovacej politiky, ktorej prvú fázu by sme chceli spustiť už od 1. júla. Zbierame dáta o počte áut, ich polohe a presunoch v rámci Petržalky, aby sme vedeli nastaviť čo najlepšie pravidlá. Cieľom je, aby boli preferovaní Petržalčania, ktorí majú v tejto mestskej časti prihlásený trvalý pobyt a nemali problémy so zaparkovaním pred svojím domom.

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi:
Zdroj: dariuskrajcir.sk

​V prvom polroku 2019 plánujeme vybudovať a spustiť 24 hodinové dohľadové, kamerové centrum, ktoré bude dohliadať na verejný poriadok v mestskej časti v spolupráci s mestskou políciou a obvodným oddelením policajného zboru. Tento projekt je dôležitým prostriedkom pre prevenciu kriminality v mestskej časti.  Otvoríme EKO centrum pri Turistickej informačnej kancelárii, na uvedený projekt čerpáme eurofondy, bude veľkým prínosom pre obyvateľov i návštevníkov Devínskej Novej Vsi.

Začneme s rekonštrukciou terasy na ulici Milana Marečka, ktorá chátra už mnoho rokov a začína byť pre obyvateľov nebezpečná. Chystáme projekt nadstavby miestneho úradu pre zlepšenie a rozšírenie služieb pre občanov. Intenzívne pracujeme na rekonštrukcii budovy Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov). Čaká nás výstavba vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle, kde prebieha momentálne proces stavebného povoľovania. Počas tohto volebného obdobia: Znižovanie energetickej náročnosti budov materských a základných škol, budov vo vlastníctve mestskej časti. Revitalizácia verejných priestranstiev - náhradná výsadba zelene, rekonšrukcie chodníkov a komunikácií, zavedenie parkovacej politky, predĺženie Eisnerovej ulice, realizácia projektu Severný obchvat, vybudovanie športovej haly. 
Ku kamerovému systému už máme zverejnené verejné obstarávanie a v marci budeme uskutočnovať výberové konanie na zamestnancov dohľadového centra. Je to jeden z najdôležitejších projektov, ktorý nám zabezpečí ochranu verejných priestranstiev pred poškodzovaním a znečisťovaním, je dôležitým prostriedkom prevencie kriminality. Verím, že vďaka nášmu kamerovému systému a monitorovaciemu stredisku ušetríme výdavky na opravy a čistenie priestranstiev, zároveň znížime kriminalitu v mestskej časti a to najmä rozšírenú drogovú činnosť. 

(lb)

Oslovili sme všetky mestské časti.
Ani po týždni do našej uzávierky nereagovali.

Páčil sa vám článok?