• Bratislava
  • 10.02.2019 09:04

Pozor. Domy bez orientačných a súpisných čísiel riskujú mastnú pokutu

0 0
Dom bez súpisného čísla
Zdroj: lb

Vyzerá to ako banalita, ale chýbajúce súpisné či orientačné číslo na budove vám môže spôsobiť problémy. A nie iba vám.

Viete si predstaviť, že potrebujete pomoc hasičov, záchranárov či hocikoho iného, no všetko sa zdrží na takej drobnosti, ako je označenie budovy súpisným či orientačným číslom? Môže sa to stať, my sme v Bratislave našli hneď niekoľko takých budov. Ich správcovia či majitelia zrejme netušia, že si koledujú o problém. Každá stavba, či už je to bytovka alebo rodinný dom, musí byť totiž viditeľne označená súpisným a orientačným číslom, ktoré jej pridelila obec.

„Podľa zákona o obecnom zriadení vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, má túto povinnosť spoločenstvo, a ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, má túto povinnosť správca,“ vysvetlila nám Alena Koišová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Práve vyhláška
ministerstva vnútra ešte z roku 2003 totiž určuje podrobnosti prideľovania tabuliek so spomínanými číslami. Obec vám musí tieto tabuľky, ktoré sú rovnakého vzoru, dodať na vlastné náklady (teda náklady obce).

Čo však v prípade, že tabuľku na dome nemáte? V Bratislave to môžeme vidieť najmä na budovách, ktoré prešli rekonštrukciou fasády. Robotníci ich pred rekonštrukciou odmontovali a už nevrátili späť, možno i stratili. „V prípade, že budova nie je označená v zmysle zákona o obecnom zriadení, právnická alebo fyzická sa dopúšťa správneho deliktu. Za tento delikt môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 eur,“ dodala Koišová.

A ešte jedna zaujímavosť. Blížia sa prezidentské voľby. Až do ich konania sa nesmú meniť ani názvy ulíc, ale ani čísla domov. Tento zákaz zákon o obecnom zriadení obsahuje aj pre všetky ostatné voľby či referendum. Taktiež obce v tomto období nemôžu zmeniť svoj názov.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.