Vedecký objav: Mladý zoológ objavil nový druh hada

17.8.2017
0

Zdroj: Wolfgang Böhme

Páčil sa vám článok?

Univerzita Komenského v Bratislave má dôvod na hrdosť. Jeden z jej mladých vedcov, Daniel Jablonski, sa podieľal na objavení nového druhu hada žijúceho priamo v Európe.

Ako nás informovala Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou na UK, Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska vykonal od roku 2013 genetickú analýzu viac ako 1600 hadov. Výsledky potvrdili, že populácie druhu známeho ako Natrix natrix (užovka obojková, predtým nazývaná užovka obyčajná) sú v oblastiach Francúzska, Talianska, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska samostatným druhom nazvaným Natrix helvetica (na fotografii). Dlhodobú samostatnú evolučnú históriu nového druhu dokazujú genetické, ako aj už predtým známe morfologické (skladba tela) údaje.  

Druh Natrix helvetica, ktorý sa vyskytuje od rieky Rýn v Nemecku až po Pyreneje (vrátane Britských ostrovov a Apeninského polostrova), má odlišné zafarbenie – má výrazné čierne šijové škvrny, na chrbte má dva rady s malými škvrnkami. Je pomerne robustný, dĺžka dosahuje približne 1 meter. Živí sa prevažne obojživelníkmi a rybami.

Užovka obojková  je jedným z najpočetnejších a najčastejšie pozorovaných hadích druhov Európy, s pomerne rozsiahlou oblasťou výskytu od severnej Afriky až po strednú Áziu. „Je preto paradoxné, že doposiaľ sme vedeli iba veľmi málo o jej genetickej variabilite a fylogenéze (fylogenéza sú na základe dedukcie vyvodené vývojové línie skupiny organizmov, vrátane rekonštrukcie spoločného predka - pozn. redakcie). Tá môže byť u druhov s podobne rozsiahlou oblasťou výskytu pomerne prekvapujúca, ako ukázali už i skoršie štúdie u iných stavovcov. A keďže v dnešnej dobe prechádzame biodiverzitnou krízou, kedy druhy vymierajú rýchlejšie, ako ich stačíme spoznať, sú podobné zistenia veľmi dôležité,“ približuje Daniel Jablonski z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK.

Tento objav vedca z bratislavskej univerzity tak zvýšil počet žijúcich hadov a stavovcov všeobecne v Európe o ďalší druh. „I napriek tomu, že Európa patrí k najštudovanejším regiónom sveta, v tomto roku ide už o tretí druh plaza, ktorý je na základe molekulárnych údajov preklasifikovaný na samostatnú druhovú úroveň,“ upozorňuje zoológ UK. V januári vedci publikovali štúdiu o novom druhu jaštera (Podarcis ionicus) z oblasti juhozápadného Balkánu a vo februári o novom druhu zmije (Vipera graeca), ktorá sa stala, vďaka svojmu obmedzenému výskytu na vrcholových častiach hôr južného Albánska a severného Grécka, najvzácnejším európskym hadím druhom.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?