Detská univerzita Komenského prichádza s veľkou novinkou

13.6.2024
0

Zdroj: archív Divadla Aréna

Páčil sa vám článok?

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili ďalší ročník obľúbenej Detskej Univerzity Komenského. Po prvýkrát ju budú môcť navštevovať aj starší študenti vo veku 15 až 17 rokov. Informoval nás o tom PR manažér univerzity Ján Lukáč.

Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium už od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu na Slovensku a v Česku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. 

V tomto roku DUK otvorí svoje brány študentom už dvadsiatydruhýkrát a po prvý raz ju budú môcť navštevovať nielen deti vo veku 9 až 14 rokov, ale aj mládež vo veku 15 až 17 rokov.

„Novinkou tohto ročníka Detskej Univerzity Komenského je sekundárny stupeň štúdia, alebo ako ho nazývam ja - postgraduál. Rozhodli sme sa ho otvoriť najmä na podnet mnohých bývalých absolventov, ktorým je ľúto, že kvôli veku už s nami nemôžu študovať. Teší ma, keď vidím u mladých ľudí chuť vzdelávať sa aj na úkor svojho voľna,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.

Deti a mládež, tentokrát vo veku od 9 až do 17 rokov, tak môžu počas letných prázdnin objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok, prispôsobených veku študentov DUK. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci. „Som rád, že opäť privítame deti, ktoré sa rozhodli stráviť leto kvalitným vzdelávaním a získať tak cenné vedomosti a nezabudnuteľnú skúsenosť. DUK je dnes už neodmysliteľnou súčasťou našej univerzity a veľmi nás teší každoročne narastajúci počet „študentov“ a „študentiek“ v laviciach i v online priestore,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Dvadsiaty druhý ročník DUK sa bude konať prezenčne a štrnástykrát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Súčasťou online štúdia sú testy, ktoré pre študentov pripravuje IT spoločnosť DATALAN, dlhoročný partner DUK Online.

Tohtoročnú Detskú Univerzitu Komenského odštartujú v stredu 3. júla 2024 o 11.00 hod. v Aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. Po skončení ceremónie si študenti vypočujú prvú prednášku na tému: „Prečo výtvarné umenie robí náš svet lepším?″, ktorú prednesie doc. Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

V aktuálnom ročníku je pre študentov pripravených celkom osem zaujímavých prednášok. Témy boli inšpirované návrhmi, ktoré nám zaslali absolventi minulých ročníkov. Študenti Detskej Univerzity Komenského sa tak dozvedia napríklad: „Prečo má naša planéta horúčku?“, „Prečo by sme mali hovoriť o šikane?“, „Prečo mozog starne rýchlejšie, keď jeme hamburgery?“, ale aj „Prečo sa Slovensko stalo členom Európskej únie?“.

Aj v tomto roku bude súčasťou DUK bohatý sprievodný program, plný pestrých podujatí a workshopov, medzi ktorými nebudú chýbať: štvordňový pobyt na Planinke, kriminalistický workshop, návšteva Energolandu v Mochovciach, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, exkurzia v rádiu, dramatický aj dabingový workshop a mnohé ďalšie.

(ms)

Páčil sa vám článok?