Na Nových Košariskách plánujú postaviť 38 rekreačných domčekov

31.3.2024
0

Zdroj: enviroportal.sk

Páčil sa vám článok?

V obci Dunajská Lužná v časti Nové Košariská chce investor vybudovať celkovo 38 rekreačných domčekov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor, spoločnosť Fanar Investment Group, predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

"Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie rekreačných domčekov na individuálnu rekreáciu a občianskej vybavenosti," uviedol navrhovateľ v zámere. Celkovo sa v zámere predpokladá osídlenie približne 130 obyvateľmi.

Rekreačné domy by mali byť s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Lokalita výstavby je ohraničená jazerom Nové Košariská II, záhradkárskou osadou, ornou pôdou a existujúcou individuálnou zástavbou.

Zdroj: enviroportal.sk

Umiestnenie domčekov.

"Cieľom navrhovateľa je zlepšiť ubytovacie možnosti rekreantov v obci bez viazanosti na ročné obdobie. Turistický potenciál vníma aj samotná obec, ktorá už v minulosti dotknuté územie zahrnula do plánov na výstavbu rekreačných domčekov," dodáva sa v zámere.

(TASR)

Páčil sa vám článok?