Na Ľudovom námestí otvorili vnútroblok s detským ihriskom

13.9.2023
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto dnes slávnostne otvorila zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Viac nám prezradila Veronika Bauch, vedúca referátu komunikácie mestskej časti.

Nové hojdačky, prevažovadlá, kolotoč či lezeckú pyramídu si hneď vyskúšali škôlkari z Materskej školy Letná. Projekt regenerácie vnútrobloku je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Dnes sme oficiálne otvorili zregenerovaný vnútroblok na Ľudovom námestí. Súčasťou projektu bola investícia do detského ihriska a športoviska. Zároveň sú na ihrisku mnohé opatrenia, ktoré dovoľujú priestoru prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Investícia je podporená aj eurofondami v sume takmer 320 000 eur,” zhrnul starosta mestskej časti Matúš Čupka.

FOTOGALÉRIA:

Regenerácia vnútrobloku - detského ihriska na Ľudovom námestí mala za cieľ podporiť zelenú infraštruktúru a celkovú regeneráciu vnútrobloku. Projekt tiež kládol dôraz na ekológiu a zlepšenie vodozádržných a výparných vlastností priestoru.

Jedným z kľúčových aspektov projektu je prepojenie existujúceho detského ihriska s okolitým parkom, zachovávajúc pôvodnú koncepciu parku, ako jedného celku s plochou ihriska.

Deti tak od dnes môžu využívať novú lezeckú pyramídu, hojdačky či kolotoč. Na ihrisku je 16 nových lavičiek, tri stojany na bicykle, fontána na pitie a 23 novovysadených stromov. Dovedna bolo na ihrisku vysadených 311 okresných trvaliek a tráv a 19 brečtanov. Nové hracie prvky sú rozdelené do celkov pre mladších aj starších návštevníkov.

Tento projekt je financovaný z operačného programu IROP z výzvy na Podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk vo výške 318 345 eur.

(ms)

Páčil sa vám článok?