Rozsiahla rekonštrukcia a rozšírenie o dva pruhy: Komplexná premena Harmincovej v Dúbravke ide do finále

13.9.2023
0

Zdroj: FB Martin Zaťovič

Páčil sa vám článok?

V bratislavskej Dúbravke sa v týchto dňoch ukončuje jeden z najvýznamnejších dopravných infraštruktúrnych projektov mesta. Motoristi tu už o pár dní dostanú novú, štvorpruhovú cestu, chodci nové, bezpečnejšie chodníky, zlepšenia sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy. Informoval nás o tom hovorca magistrátu Peter Bubla.

Štvrtý pruh na Harmincovej by mal byť sprejazdnený už tento víkend, dokončovacie práce by mali pokračovať do novembra. 

Frekventovaná Harmincova ulica predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky. Rozšírením tejto komunikácie sa lepšie prepojí mestská časť Dúbravka a Karlova Ves s diaľnicou D2 a zjednoduší sa tak prístup v smere do a z mestskej časti, ako aj prístup do mesta, keďže motoristov už nebudú blokovať autobusy MHD, ktoré mali zastávku priamo v jazdnom pruhu, čo najmä v ranných a poobedňajších špičkách značne komplikovalo dopravu. Zrekonštruovaná komunikácia rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu.

„Rozšírenie Harmincovej ulice o dva nové jazdné pruhy je pre zlepšenie dopravy v meste absolútne zásadným infraštruktúrnym projektom. Jeho príprava sa ťahala cez štyri volebné obdobia. Dlhé roky bol tento projekt vnímaný ako nemožný, pretože vyžadoval obrovské množstvo úsilia a práce na vysporiadanie, kúpu alebo zámenu pozemkov. Vďaka nasadeniu nášho mestského podniku Metro, ako aj mestskej časti Dúbravka, našej viceprimátorky Táni Kratochvílovej, kolegov a kolegýň z magistrátu, sa nám to podarilo. Vyriešili sme pozemky, získali sme stavebné povolenia, vysúťažili zhotoviteľa a vďaka tomu môžeme v týchto dňoch motoristom odovzdať širšiu, bezpečnejšiu cestu. Verím, že rozšírená Harmincova výrazne zlepší každodenný komfort nie len vodičom, ale tiež cestujúcim MHD a vďaka úpravám okolia aj chodcom,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zdroj: FB Martin Zaťovič

Martin Zaťovič, Zdenka Zaťovičová, Juraj Káčer, Matúš Vallo a Tatiana Kratochvílová na Harmincovej.

„Mesto tu navyše pripravuje aj projekt cyklotrasy. Po jej realizácii tak bude Harmincova ulicou s optimálnymi podmienkami pre všetky druhy dopravy – peších, cyklistov, MHD aj individuálnu dopravu,“ doplnila viceprimátoka Tatiana Kratochvílová.

„Som veľmi rád, že rozšírenie komunikácie Harmincova sa úspešne blíži do cieľa. Potrebu rozšírenia neiniciovali len úradníci alebo zástupcovia občanov, ale aj obyvatelia Dúbravky, o to viac ma teší, že sa nám to podarilo. Celý proces od vykupovania pozemkov, cez projektovanie až po realizáciu bol veľmi náročný, a preto bola nevyhnutná spolupráca mestskej časti, mestských poslancov za Dúbravku, hlavného mesta a aj súkromného sektora. Všetkým patrí moje veľké ĎAKUJEM a verím, že budeme takto spolupracovať aj na ďalších projektoch, ktoré budú zlepšovať kvalitu života našich obyvateľov,“ doplnil starosta MČ Dúbravka Martin Zaťovič.

Cesta na Harmincovej v Dúbravke bola postavená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Kapacitnými možnosťami a technickou úrovňou už roky zaostávala za nárokmi na modernú cestu. Navzdory dôležitosti jej strategickej polohy sa tento stav nemenil a znepríjemňoval prejazd vodičom, cyklistom aj chodcom. Na rozšírenie Harmincovej bolo vydané územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Projekt však brzdili roky nevysporiadané pozemky v blízkosti komunikácie. Ich výkup prebiehal v etapách, zavŕšiť ho a nadobudnúť všetky potrebné pozemky (celkovo 14) sa hlavnému mestu podarilo v roku 2019. Následne v lete 2022 sa začala premena pôvodnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú.

Zdroj: FB Martin Zaťovič

​​Martin Zaťovič, Matúš Vallo, Zdenka Zaťovičová, a Juraj Káčer.

„Jeden z hlavných dôvodov, prečo som ešte v roku 2014 vstúpil do komunálnej politiky v Dúbravke, bol práve dopravný lievik na Harmincovej ulici. Vtedy sa tento dopravný problém považoval z dôvodu majetkových vzťahov v tomto území, ako v podstate neriešiteľný. Na tomto území sa nachádzali rôzne dvojité vlastníctva pozemkov, dedičské konania, či viacerí vlastníci roztrúsení po celej Európe. Išlo najčastejšie o malé parcely, no ich vysporiadanie bolo nevyhnutné pre rozšírenie cesty. Aktuálne sa táto rozšírená cesta odovzdáva do užívania všetkým Dúbravčanom a nielen im. Ľudia využívajúci tento úsek cesty získajú niekoľko minút denne a počas rokov to budú ušetrené celé dni, či dokonca týždne. Pevne verím, že takto ušetrený čas môžu investovať do svojej rodiny, športu, či oddychu,“ uviedol poslanec mestského zastupiteľstva Juraj Káčer.

„Úprimne ma teší, že ďalšia z našich priorít ako mestských poslancov a starostu sa podarila úspešne dokončiť. Pevne verím, že rozšírenie Harmincovej prispeje k zlepšeniu dopravy v našej mestskej časti Dúbravka a tým aj k skvalitneniu života jej obyvateľov“, uzatvorila poslankyňa mestského zastupiteľstva Zdenka Zaťovičová.

Práce na komplexnej rekonštrukcii komunikácie boli rozdelené celkovo do troch etáp. Finálne ukončenie stavby je termínované na 2. november 2023, plánované dokončovacie práce však už nebudú mať vplyv na priechodnosť Harmincovej pre individuálnu automobilovú dopravu ani MHD.

Zrekonštruovaná Harmincova prinesie novú vozovku, plnohodnotnú štvorprúdovú cestu s dvomi buspruhmi v oboch smeroch, pribudne nový priechod pre chodcov so semaforom a vďaka zrekonštruovaným chodníkom s bratislavskou dlažbou tu bude bezpečnejší aj pohyb chodcov. Nové budú tiež zastávky MHD s bezbariérovým prístupom a novými prístreškami. Pribudnú elektronické informačné tabule, či automat na cestovné lístky. Celková cena diela je vyše 3,6 milióna eura s DPH.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?