Ďalšie šetrenie: Od júna sa predlžuje interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

24.5.2023
0

Zdroj: OLO

Páčil sa vám článok?

V Bratislave zmenia od júna interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu. Z doterajších dvakrát mesačne to bude jedenkrát za 28 dní. Na svojom webe o tom informuje bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Odôvodňuje to zefektívnením zvozu - úsporou financií a znížením CO2.

OLO vysvetľuje, že za odvoz triedeného odpadu neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 jedna z týchto organizácií financovala v hlavnom meste nadštandard v podobe odvozu dvakrát mesačne. "Teda nad rámec toho, čo vyžaduje zákon o odpadoch a aká je prax v iných slovenských mestách. Pre zvyšujúce sa náklady už, žiaľ, nie je možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu," uviedli z mestskej firmy.

Ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto, znamenalo by to podľa OLO dodatočných niekoľko 100.000 eur ročne z mestského rozpočtu. "V dôsledku nedávnych zmien presadených vládou, ktoré zoberú z rozpočtu Bratislavy milióny eur ročne, si dnes takýto výdavok nemôže dovoliť," tvrdia z OLO.
Poukazujú aj na analýzy, podľa ktorých z celkového počtu rozdaných modrých vriec na zber papiera sa využíva 38 percent a v prípade žltých vriec na zber plastu 43 percent. "Od zavedenia zálohového systému nápojových obalov došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu. To znamená, že domácnosti zapojené do vrecového zberu produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený," skonštatovali z mestskej firmy.
Harmonogram odvozu s novým intervalom je dostupný na webe OLO.

(TASR)

Páčil sa vám článok?