Stretnite mamuta v životnej veľkosti: Fascinujúca výstava modelov pravekých zvierat Giganty doby ľadovej sa vracia

25.5.2023
0

Zdroj: GIGANTI

Páčil sa vám článok?

Presne na Medzinárodný deň detí 1. júna 2023 sa môžete tešiť na otvorenie veľmi obľúbenej a fascinujúcej výstavy, ktorú ocenia najmä milovníci gigantických pravekých živočíchov.

Po úspešnej prezentácii v Bratislave v roku 2017 spoločnosť Giganti s. r. o. pripravila unikátnu výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických pravekých živočíchov v reálnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Bratislavskú výstavu navštívilo vyše 70.000 ľudí. Tento rok na 600 štvorcových metroch budete môcť vidieť 21 exponátov v 13 jednotlivých scénach, ktoré sa do Senca prepravovali z Prahy tromi kamiónmi.

Výstavný projekt Giganty doby ľadovej bude pre verejnosť prístupný v severnej časti Seneckých jazier za aquaparkom v Senci od 1. júna do 31. augusta 2023.

Výstava návštevníkov zavedie do obdobia starších štvrtohôr (pleistocénu). Štvrtohory sú najmladším obdobím v dejinách Zeme – začali pred 2,8 miliónmi rokov a trvajú dodnes. Pleistocén, ich staršia časť, bolo veľmi dynamické obdobie, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne chladné, suché obdobia (ľadové doby) s teplými, vlhšími obdobiami (medziľadové doby). Klimatické zmeny mali vplyv aj na spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré sa prispôsobili novej klíme alebo vyhynuli, či migrovali do priaznivejších oblastí. 

Výstava prezentuje unikátne modely obrovských živočíchov, ktoré žili v období pleistocénu a väčšina z nich v jeho závere, asi pred 11 500 rokmi, vyhynula. Jedine dva druhy – pratur a vták moa prežili až do mladších štvrtohôr – holocénu a vymreli až začiatkom 17. storočia. Okrem všeobecne známych cicavcov, ako napríklad mamut srstnatý, nosorožec srstnatý, medveď jaskynný a iné, ktoré žili v našich zemepisných šírkach, sa na výstave predstavia aj menej známe, napríklad obrovský bobor, ktorý žil v Severnej Amerike alebo juhoamerický leňoch a pásavec a iné. Jediný predstavený živočích, ktorý nepatrí do triedy cicavcov, je obrovský vták moa rodu Dinornis, ktorý žil na Novom Zélande.

Zdroj: GIGANTI

​Modely ohromujú nielen veľkosťou, ale aj realistickým stvárnením vyhynutých gigantov. Záujemcom sa naskytne jedinečná možnosť pozrieť si zvieratá z bezprostrednej blízkosti a zoznámiť sa nielen s ich skutočným vzhľadom, ale aj so spôsobom života. Modely vyhynutých zvierat v skutočnej veľkosti boli vytvorené v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Sú výsledkom úspešnej spolupráce českých výtvarníkov a paleontológov v produkcii spoločnosti Giganti s. r. o., ktorá sa špecializuje na tvorbu vedecky a výtvarne reálnych modelov pravekých živočíchov. Vystavená kolekcia trojrozmerných rekonštrukcií pleistocénnych obrích cicavcov je najväčším súborom tohto druhu v strednej Európe a mala dosiaľ veľký úspech v mnohých krajinách.

Čo môžu návštevníci zažiť?

Osemnásť pravekých gigantov, pätnásť živočíšnych druhov, doplnených trojicou pravekých lovcov stojacich v trinástich jednotlivých scénach, doplnených tromi modelmi kostier zastupuje najvýraznejších a najtypickejších reprezentantov ľadových aj medziľadových dôb z Európy, Ázie, Ameriky a Nového Zélandu.

Medzi najväčšie exponáty patrí známy – štyri metre vysoký – mamut a v Južnej Amerike hojne rozšírený šesť metrov dlhý pozemný leňochod (megatérium). Spolu s ním obýval juhoamerický kontinent dvojtonový glyptodon, príbuzný dnešného pásovca. Návštevníkov tiež určite prekvapí obrovský jednorohý nosorožec (elasmotérium) alebo rodinka dvojmetrových severoamerických veľbobrov, ktoré však nie sú považované za príbuzných dnešných staviteľov hrádzí, ale za slepú vývojovú vetvu. Strednou Európou sa preháňal veľdaniel (megaloceros) s viac ako trojmetrovým parožím, ale aj mohutný srstnatý nosorožec alebo nedávno vyhynutý pratur. Medzi menšie modely patrí napríklad americký šabľozubec (smilodon) prezývaný šabľozubý tiger alebo jaskynný lev. Zvláštnym a jedinečným velikánom výstavy je bezkrídly, takmer štvormetrový exotický vták moa z Nového Zélandu. Veľký záujem návštevníkov možno očakávať pri „loveckej scéne“, kde obrovský medveď (arctodus) útočí na prekvapených lovcov.

Výstava bude otvorená v júni počas víkendov od 9:00 do 20:00, v júli a v auguste každý deň od 14:00 do 21:00.

Zaujímavosti výstavy

Cena vystavených modelov
Presnú cenu nie je možné vypočítať, pretože kolekcia nie je na predaj, ale možno povedať, že výrobná cena kolekcie zodpovedá niekoľkým drahým športovým autám.

Rekordy výstavy
Najväčším a najťažším modelom je mamut – štyri metre vysoký, 5,6 metra dlhý, 750 kg vážiaci. Na modeloch je použité celkovo pol tony železa na vnútorné kostry. Celková osrstená plocha zodpovedá približne opone Národného divadla v Prahe. Ak by sme dali všetky odliatky zubov na jednu hromadu, vážila by päť kg. Najakčnejšiu pozíciu má šabľozubý tiger, s ktorým sa bude možné aj špeciálne vyfotografovať.

Trocha technológie
Pri výrobných postupoch sa snažíme o maximálnu možnú bezpečnosť tých, ktorí prídu s modelom v budúcnosti do kontaktu. Preto je oceľová výstuž výrazne naddimenzovaná. Použitý penový polystyrén je samozhášavý (EPS 100) a nekladie žiadne zvláštne protipožiarne požiadavky.

Časová náročnosť výroby
Priemerná doba na výrobu jedného modelu je zhruba štyri mesiace, pri výrobe väčšieho množstva modelov je potrebné vždy vytvoriť špeciálny optimalizovaný harmonogram využitia času (realizácia vystavovaných modelov trvala 14 mesiacov).

Rozšírenie mamutov na Slovensku 

Nálezy kostrových zvyškov mamutov srstnatých na Slovensku sú pomerne časté. Nachádzajú sa najmä v štrkových náplavoch riek a v sprašiach priľahlých pahorkatín. Nálezy celých kostier alebo lebiek sú výnimočné. Celkom je známych viac ako 200 nálezísk s fosílnymi zvyškami mamutov srstnatých. Medzi najznámejšie lokality patria napríklad Malé Leváre, Vysoká pri Morave, Banka pri Piešťanoch, Senec, Dunajská Lužná, Okoč, Veľký Meder, okolie Komárna, Beša, okolie Šale, Čaňa a ďalšie. 

Zatiaľ najkompletnejší nález pochádza zo sprašových usadenín z okolia Senca, kde bola objavená v roku 1961 neúplne zachovaná kostra mamuta pri ťažbe sprašovej hliny v seneckej tehelni. Najstarší zachovaný nález neúplnej kostry mamuta na Slovensku bol objavený v roku 1902 v obci Beša pri Leviciach. Nález je známy pod názvom Kmeťov mamut, podľa jeho záchranca, kňaza a vlastivedného bádateľa Andreja Kmeťa. Jediná zachovaná lebka mamuta srstnatého z nášho územia pochádza zo sprašových sedimentov z okolia Boroviec. 

Viac nájdete na giganti.cz.
(ts, ms)

Páčil sa vám článok?