Dobrá správa: Svätojurská synagóga má zastabilizované nosné konštrukcie a strechu

1.2.2023
0

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa ešte v minulom roku pustil do záchrany a obnovy synagógy vo Svätom Jure. Rozhodol sa ju komplexne zrekonštruovať a sprístupniť ju verejnosti. Župa už urobila viacero krokov a aktuálne vypracováva prípravnú a projektovú dokumentáciu, ktorá bude spracovaná v priebehu roka 2023. Viac nám prezradila hovorkyňa župy Lucia Forman.

„Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, obnova synagógy postupuje v súlade s rozhodnutiami a stanoviskami Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ). Podarilo sa nám zasanovať a zastabilizovať nosné konštrukcie a strechu dočasným prekrytím, aby sme zabránili ďalšej degradácii a zrúteniu stavby. Počas toho sme podľa požiadaviek KPÚ zachovali aj všetky predmety kultúrno-historickej povahy v synagóge aj v jej okolí. Tie by sme mohli sekundárne použiť pri jej obnove v budúcnosti. Rovnako sme vyčistili dvor a interiér stavby od sutín, nahromadeného odpadu a odstránili sme náletovú zeleň,“ priblížil práce v synagóge za posledný rok predseda BSK Juraj Droba.

Synagóga vznikla prestavbou pôvodnej budovy Jesenákovej kúrie, ktorú si židovská komunita prenajala od mesta Sv. Jur v roku 1778. Vzhľadom na stavebno-historický vývoj pamiatky a zachované fragmenty nástennej šablónovej výmaľby v interiéri zo začiatku 20. storočia a aj fragmenty architektonických článkov bol pri prácach prvej etapy prítomný aj reštaurátor.

V súčasnosti, po zastabilizovaní pamiatky, pristúpi BSK k vypracovaniu prípravnej a projektovej dokumentácie, ktorej realizácia je prvým krokom, aby sa mohlo začať s obnovou samotnej pamiatky. Ako prvý bude v mesiacoch február-apríl 2023 realizovaný architektonicko-historický výskum, ktorého súčasťou bude aj dendrochronológia a archívny výskum. Na základe jeho výsledku sa odhalia podstatné pamiatkové hodnoty a vyplynie ďalšia následnosť prác. Dá sa predpokladať, že ďalším krokom bude reštaurátorský výskum.

FOTOGALÉRIA:

​Po rekonštrukcii tejto národnej kultúrnej pamiatky je zámerom BSK na pozemku vybudovať taktiež infopavilón a zázemie, ktoré bude slúžiť návštevníkom. Ideový a kultúrny obsah sa práve tvorí. Časť synagógy by mohla byť venovaná informáciám o Chatamovi Soferovi, ktorý tu istý čas pôsobil. Rovnako by tu mohla byť rozšírená expozícia župného Malokarpatského múzea vo Svätom Jure a mohol by tu vzniknúť aj priestor na živú kultúru a rôzne podujatia, súvisiace napríklad s kultúrnym turizmom. Synagóga a areál by mal byť raz priestorom, ktorý dáva príležitosť na organizáciu živých podujatí, koncertov a oživovaní historických lokalít.

„Tento rok je našim cieľom zrealizovať prípravnú a projektovú dokumentáciu, kde si vypracovanie jednotlivých dokumentov vyžaduje istú časovú náročnosť, a zároveň podlieha aj úradným procesom schvaľovania zo strany KPÚ. Navonok sa teda môže zdať, že pamiatková obnova synagógy zastala, ale opak je pravdou. Práve všetka vypracovaná dokumentácia je základným prvkom pred pristúpením k samotnej realizácii obnovy,“ dodal predseda BSK Juraj Droba. 

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?