Ochrana netopierov: Pri rekonštrukcii domu privolajte najskôr odborníkov

19.9.2021
0

Zdroj: Správa CHKO Dunajské luhy

Páčil sa vám článok?

Intenzívne zásahy do krajiny znižujú počet biotopov pre život netopiera. Prežiť môžu napríklad aj vtedy, ak pri rekonštrukcii budovy privoláte odbornú organizáciu k obhliadke. Informuje o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojej webovej stránke.

Medzi zásahy patrí napríklad strata úkrytov nevhodným lesným hospodárením, narušenie potravinového reťazca reguláciou vodných tokov, vysúšanie mokradí, chemizácia prostredia veľkoplošným poľnohospodárstvom či stavebné materiály využívané v budovách.

"Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom, v súčasnosti aj panelové budovy, ktoré ponúkajú veľa vhodných úkrytov pre netopiere - štrbiny medzi panelmi a vetracie otvory v podstrešných priestoroch," hovoria ochranári. Presun netopierov do ľudských obydlí je zapríčinený odstraňovaním starých stromov, ktoré im poskytovali úkryty. Najmä raniak hrdzavý a večernica malá pôvodne využívali stromové dutiny, v súčasnosti sa špecializujú na úkryty vo vyšších budovách na sídliskách.

Netopiere môžu prežiť, ak pri rekonštrukcii budovy privoláte odbornú organizáciu k obhliadke. Možnosťou je aj vysťahovanie netopierov zo štrbín a úkrytov a vytvoriť im náhradné úkryty, ako sú vetracie otvory či špeciálne búdky. ŠOP SR podotýka, že na záchranu netopierov treba hľadať také riešenia, ktoré nebudú ohrozovať zánik netopierov naviazaných na paneláky a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk.

Ochranári vysvetľujú, že netopiere majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku. Nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po negatívnych zásahoch z prostredia, kde žijú. Okrem toho ľudia netopiere zabíjajú, pretože majú podľa ŠOP voči nim predsudky.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie