VIDEO Bratislavský dunajský park bude realitou: Bratislavčania získajú prístup k dunajským brehom

29.6.2020
Ján Budaj a Martin Mišík

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Šéf rezortu životného prostredia Ján Budaj sa podpisom memoranda o spolupráci pri ochrane a obnove Dunaja podporil myšlienku vytvoriť Bratislavský dunajský park. Memorandum je tak podpísané na stole symbolicky 29. júna, v deň Medzinárodného dňa Dunaja – Danube Day. 

"Je mi cťou, že sa v tento deň môžem pripojiť k iniciatíve urbanistov a aktivistov, ktorí sa rozhodli podporovať plán vytvoriť Dunajský park," uviedol na dnešnom brífingu šéf rezortu životného prostredia Budaj. Minister zároveň zdôraznil, že aj kvôli doterajšiemu hospodáreniu aj krokom vodohospodárskeho podniku, ktorý patrí pod rezort, aktuálne nie sú vhodné a prijateľné podmienky, aby človek mohol toto územie využiť na oddych či na pobyt v prírode, a tak prispievať k vyššej kvalite života obyvateľov. 

Podľa slov Budaja Bratislavským dunajským parkom Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu k prostrediu s príjemnejšou klímou najmä počas letných horúčav.

„Víziou Bratislavského dunajského parku je prispieť k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny – vďaka revitalizačným opatreniam zlepšiť odtok cez inundačné územie, obnoviť vodné plochy a mokrade, a čo je dôležité, podporiť mäkký turizmus," povedal Budaj.

"Je to výborná správa najmä pre Dunaj, darček k jeho dnešnému sviatku, ale výborná správa aj pre verejnosť, pre vodné hospodártvo a pre ochranu prírody. Táto vízia ma širokú podporu, je skoordinová a začína jasne smerovať k jej postupnej realizácii," povedal Martin Mišík, predstaviteľ projektu Bratislavského dunajského parku s tým, že multidisciplinárny tím po roku intenzívnej práce a rôznych konzultácií  s dotknutými subjekatmi odovzdal magistrátu finálnu štúdiu budúcej podoby Bratislavského dunajského parku.

Ako podotkol realizácia podľa neho bude možná modulárne po častiach, na jednotlivé kroky chcú čerpať verejné prostriedky aj eurofondy. V najbližšom období bude podľa neho úlohou vytvoriť predprojektovú a projektovú prípravu a keď budú projekty vo finále, hneď ako sa vyskytnú granty pohotovo reagovať a využiť ich. 

Podľa slov Mišíka malé lastovičky by sa mohli začať objavovať skôr, než sa zainvestujú veľké prostriedky. "Je reálne a verím tomu, aby v priebehu rokov 2021 a 2022 napríklad v rámci údržby brehov, aby sa niektoré upravili do humánnejšej podoby prírode bližšej a umožňujúcej ľuďom ju začať využívať," dodáva Mišík.

Preto dnes podpísali memorandum, v ktorom sa dohodli na spoločnom cieli, a to nájsť čo najefektívnejší model koordinovanej miestnej správy ako budúcej platformy pre Bratislavský dunajský park. Zapojila sa aj Petržalka, ktorej starosta podľa Budaja takisto podporuje víziu obnovy Dunajského parku.

Spoluautormi iniciatívy Bratislavského dunajského parku sú uznávaní architekti, urbanisti, prírodovedci, ochrancovia prírody a vodohospodári. Inšpirovali sa zahraničnými projektmi, predovšetkým v rekreačnom využití Dunaja vo Viedni, či revitalizácii rieky Isar v Mníchove.

Zdroj: nc

Bratislavský dunajský park - riešené územie

"Dunaj, so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami a ostrovmi, je pre Bratislavu strategickým prírodným prvkom a nositeľom identity. Prírodný charakter a zdravý riečny ekosystém Dunaja majú dôležitý význam pre životné prostredie, kvalitu života ľudí a udržateľný hospodársky rozvoj," píše sa v štúdii o projekte.

Zdroj: nc

​Martin Mišík, predstaviteľ projektu Bratislavského dunajského parku

Celková rozloha plánovaného Bratislavského dunajského parku predstavuje 1954 hektárov. Súčasťou parku má byť slovenský úsek pravého brehu Dunaja v Bratislave, ucelený úsek od rakúskej po maďarskú hranicu, dlhý 20 kilometrov s perspektívou rozšírenia o vhodné územia aj na ľavom brehu rieky. Jeho návštevníci budú mať k dispozícii vyše 110 km ciest a chodníkov rôzneho charakteru. Vybudujú sa tu pozorovacie stanoviská vtákov, obnovia sa prírodné brehy s plážami, vytvoria sa oddychové miesta na piknik a relax, ale aj desiatky kilometrov nových cyklotrás a chodníkov, ktoré odľahčia už v súčasnosti vyťaženú bratislavskú hrádzu. Zásadnejšou úpravou by malo prejsť územie Lida medzi Starým mostom a mostom Apollo.

 (nc)

Páčil sa vám článok?