Tri mesiace „obedov zadarmo“: Ako ich zvládajú školské jedálne?

2.12.2019
0

Zdroj: ZŠ Dubová

Páčil sa vám článok?

Pred zavedením „obedov zadarmo“ sa v mnohých základných školách obávali veľkých finančných nákladov na modernizáciu kuchyne či nových zamestnancov, zníženia kvality stravy pre žiakov, ale aj veľkého plytvania jedlom. Čo hovoria dnes?

ZŠ s MŠ, Dubová, Staré Mesto (na fotografii), vedúca jedálne Daniela Kováčová:
V súvislosti so zvýšenou kapacitou stravníkov sme museli prijať jednu novú pracovnú silu do kuchyne a kúpiť aj väčší plynový kotol v objeme 150 litrov (cena 2 500 – 3 500 eur). Žiaci majú kvalitu na tanieri, nemusíme výraznejšie šetriť. K plnohodnotnej strave majú 2-až 3-krát do týždňa ovocie a 2-až 3-krát do týždňa zeleninu, ktorá sa podáva v jedálni. Počet stravníkov sa zvýšil na I. stupni o 25 žiakov a na II. stupni o 30 žiakov a množstvo jedla, ktoré končí v odpade, o 20 až 30 percent.

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová ul., Ružinov, riaditeľ školy Gabriel Kalna:
V súvislosti s „obedmi zadarmo“ sme nemuseli vynaložiť žiadne financie navyše a kvalita stravy v školskej jedálni je úplne rovnaká ako pre ich zavedením. Počet stravníkov sa zvýšil približne o 80 žiakov, čo je asi 15 percent. Množstvo neodobranej stravy, ktorá končí v odpade, stúplo o cca 12 percent.

ZŠ s MŠ, Rusovce, riaditeľ školy Rastislav Kunst:
Stravovanie sme museli presunúť do provizórnych priestorov - do sály miestneho úradu, kde sa podarila zrekonštruovať kuchyňa  mestskej časti. V tomto čase v spolupráci so zriaďovateľom pripravujeme podklady na rozšírenie a rekonštrukciu školskej jedálne a kuchyne. Snažíme sa udržať kvalitu stravy aj v súčasnosti, ale je to zložitejšie, pretože máme problém naplniť stavy zamestnancov v školskej jedálni a kuchyni. Stravuje sa u nás o 30 detí viac, množstvo neodobranej stravy sa však rapídne nezvýšilo, v priemere asi o 10 percent.

(ac)

Páčil sa vám článok?