• Aktuality
  • 26.06.2019 00:00

PRIVATIZÁCIU BRATISLAVSKEJ VODY A VODÁRNÍ NIKDY NEDOPUSTÍM!

0 0
Zdroj: archív MD

(pr) Rozhovor s Miroslavom Dragunom, zástupcom 22 akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vo Výbore zástupcov akcionárov. V rozhovore sa budeme rozprávať o aktuálnej situácii vo vodárňach a možnej privatizácii bratislavskej vody.

Ako ste sa dostali ako Petržalčan k zastupovaniu viac ako dvadsiatich miest a obcí v BVS? A ako dlho ich zastupujete?

K zastupovaniu akcionárov som sa dostal na základe dobrých vzťahov so starostami jednotlivých obcí. Malých akcionárov zastupujem už viac ako štyri roky pri výkone akcionárskych práv v BVS. Začínal som s dvoma, troma obcami, ktoré mali podiel možno 0,22% a na základe výsledkov mojej práce dnes zastupujem 22 obcí s akcionárskym podielom viac ako 6% a podpora zo strany ďalších akcionárov prichádza.

Čiže je možné, že ich bude ešte viac ako týchto 22 miest a obcí?

Je to možné. Samozrejme, niektoré obce sa rozhodli, že chcú, aby ich zastupovali primátori okresných miest, tak sa to mení, ale v podstate od septembra by počet akcionárov, ktorých zastupujem, mal zrásť možno na 25 akcionárov s podielom viac ako 7%. Ale spoločnou ambíciou s primátormi a starostami, ktorých zastupujem, je stať sa druhou najsilnejšou akcionárskou skupinou po meste Bratislava a oslabiť pozíciu Skalice.

Mesto Skalica sa rozhodlo predať väčšinu svojich akcií, ako tento krok vnímate? A ako vnímate aktuálnu pozíciu Skalice v štruktúrach BVS?

Je pre mňa nepochopiteľné, že aktuálne vedenie Bratislavy necháva pozície v dozornej rade a predstavenstve BVS mestu Skalica. Po 8 rokoch v orgánoch je čas, aby aj iní akcionári mali priestor vo výkonných a kontrolných orgánoch BVS. Úplne nerozumiem prečo Bratislava stále uprednostňuje Skalicu pred ostatnými akcionármi. Občas sa pýtam, že či to je náhoda alebo....

Aké budú ďalšie kroky minoritných akcionárov?

Budeme aktívne sledovať kroky vedenia BVS. Malí akcionári sú strážnym psom transparentnosti. Síce je to majoritnému akcionárovi nepríjemné, ale naším cieľom je pozerať na prsty vedeniu firmy. Lebo za všetky doterajšie pochybenia nesú zodpovednosť nominanti Bratislavy, ktorá ma absolútnu väčšinu vo vedení BVS a Infra Services.

Okolo BVS je v posledných mesiacoch naozaj rušno. Po viacerých medializovaných informáciách ohľadne skupiny BVS sa veľa očakávalo od nového krízového manažmentu, ktorý mal v mestskej spoločnosti nastaviť pozitívne zmeny. Podarilo sa im to ?

Bohužiaľ, mám pocit, že dočasné vedenie len prešľapuje na mieste a hľadá „kauzičky“ bývalého vedenia. Čakal som, že bude mať väčšiu odvahu na nepopulárne kroky, ako je potrebná úprava cien vodného a stočného, prípadne zníženie počtu prebytočných pracovníkov na riaditeľstve spoločnosti.

V čom podľa vás zlyhali?

Pre mňa jedným z najväčších prešľapov, ktoré urobilo aktuálne vedenie, je netransparentné podpísanie zmluvy o právnych službách, ktoré je v hodinovej sadzbe o 100% drahšie, ako aktuálna zmluva na právne služby. Dnes stojí hodina 90 eur a nový manažment ju podpísal za 180 eur na hodinu.

Aká je pozícia vás ako zástupcu malých akcionárov v štruktúrach BVS?

Pozícia nie je jednoduchá, nakoľko Bratislava má nadpolovičnú väčšinu a vie si všetko schváliť aj bez ostatných akcionárov. Našou úlohou je byť strážnym psom procesov, či sa všetko robí v prospech všetkých akcionárov. Avšak stále musíme s majoritným akcionárom obrusovať hrany, nakoľko Bratislava ako väčšinový akcionár nebola zvyknutá, že by sa malí akcionári takto aktívne zaujímali o fungovanie spoločnosti, ale samozrejme plne akceptujeme práva majoritného akcionára.

Ako ste vnímali proces výberu nového šéfa bratislavských vodárni?

Bohužiaľ, ani jeden z finalistov tejto súťaže krásy nespĺňa základné kritériá podmienok výberového konania. Bratislava si dala podmienku na šéfa BVS, že musí mať technické vzdelanie v odbore vodného hospodárstva a znalosť vodárenského prostredia a nakoniec vyberie za šéfa vodární právnika, ktorý vo vodárenstve a vodnom hospodárstve nikdy nepôsobil. Toto je tá údajná transparentnosť.

Primátor pod odporúčaní výberovej komisie navrhol zastupiteľstvu na schválenie za šéfa BVS Petra Olájoša. Je to podľa vás správny výber? Ako by sa malo zachovať zastupiteľstvo?

Ako som povedal vyššie, víťaz nespĺňa základné kritériá vzdelania a skúsenosti a vo svojom projekte riadenia BVS hovoril o možnom vstupe strategického partnera do BVS. Z pozície zástupcu skupiny malých akcionárov môžem povedať, že privatizáciu BVS nikdy nedovolíme. Ale je na rozhodnutí mestských poslancov, či pošliapu svoje vlastné podmienky výberového konania.

Čo očakávajú minoritní akcionári od nového šéfa BVS ?

Pokiaľ bude víťaz potvrdený aj hlasovaním v zastupiteľstve, tak si určite spoločne sadneme a budeme hľadať cestu k tomu, aby BVS napredovala, pomáhala svojim akcionárom v dodávke kvalitnej pitnej vody a kvalitne odkanalizovala splašky.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.