• Aktuality
  • 13.06.2019 00:00

SERIÁL: ZABIJÚ NÁS ODPADY? 3.ČASŤ: Skládky s kuchynským odpadom – časovaná bomba

0 0
Zdroj: 1001 GROUP

Jedným zo základných druhov komunálneho odpadu je biologicky rozložiteľný komunálny odpad, tzv. BRKO. Do skupiny BRKO patrí aj kuchynský a reštauračný odpad. Presná evidencia, ako je nakladané s týmito odpadmi, neexistuje (!), ale je všeobecne známe, že prevažná časť sa stále skládkuje. Pritom skládkovanie je ten najnevhodnejší spôsob likvidácie BRKO.

Menej skládok, viac recyklácie

Bio odpady ukladané na skládku totiž podliehajú v určitej úložnej vrstve tzv. anaeróbnemu rozkladu, pri ktorom sa uvoľňuje metán - skleníkový plyn, ktorý je mimoriadne nebezpečný pre životné prostredie. Už z tohto dôvodu je žiaduce, aby sa objem bio odpadov ukladaných na skládky v maximálnej miere znižoval. Primárnym nástrojom na znižovanie objemu skládkovaných BRKO je ich triedený zber, zvoz a následné spracovanie a využitie.

Zapojenie miest a obcí – áno, ale...

Obce a mestá dostali od roku 2016 za úlohu začať riešiť separovaný zber niekoľkých zložiek BRKO. Je to určite chvályhodná aktivita, zároveň však obce nedostali od štátnych zložiek presné inštrukcie, ako majú pri separácii tohto špecifického druhu odpadu postupovať. Také malé Kocúrkovo... Je potrebné si totiž uvedomiť, že kuchynský a reštauračný odpad sa doteraz separovane nezberal a že pri nakladaní s ním je nutné dodržiavať prísne podmienky.

Asi si viete len ťažko predstaviť, že by ste mali kuchynský odpad nosiť napríklad denne do kontajnera, ktorý sa nachádza o niekoľko ulíc ďalej. Úplne najväčším problémom je, ak sa kontajner s bio odpadom vyváža len raz týždenne (špeciálne v letných mesiacoch). Okamžite hrozí proces „kysnutia“, zápach pokazených potravín, hmyz a hlodavce. Tento typ odpadu je jednoducho potrebné zvážať minimálne raz denne. Tak sa to robí napríklad v neďalekej Viedni.

V krajinách, kde sa seriózne dlhodobo venujú kuchynskému a reštauračnému odpadu, jeho separovaný zber zabezpečujú povinnosťou už pri výstavbe bytových domov a reštauračných zariadení. V každej kuchyni musí byť pri dreze nainštalovaný drtič kuchynského odpadu, ktorý samostatným kanalizačným potrubím odvádza tento odpad do zhodnocovacieho zariadenia. Že takýto drtič máte aj vy doma? Bohužiaľ, máme pre vás zlú správu – u nás k drtičom nie je nainštalované osobitné potrubie, takže odpad končí ktovie kde...

Treba sa konečne zobudiť a začať konať

Jednoznačne najefektívnejším zhodnocovaním kuchynského odpadu je tzv. anaeróbna fermentácia. Čo to je? Zjednodušene povedané - bioplynový komplex s technológiou na spracovanie biologického odpadu. Takýmito komplexami v severských krajinách Európy, Nemecku, Rakúsku a ďalších štátoch už dávno vyrábajú elektrickú energiu, plyn, teplo alebo zachladzovanie.

Už teraz vieme, že MHD môže využívať aj dopravu poháňanú plynovými motormi, ktoré majú podstatne menší dopad na životné prostredie. Biopalivo pre MHD je možné vyrobiť aj v takomto biokomplexe.

Takáto prevádzka môže zastrešovať aj lokálny zdroj elektrickej energie a tepla. Že teplo nepotrebujeme? Dokáže sa pretransformovať na chlad. Tieto komplexy ponúkajú obrovské množstvo využití a vedia sa nastaviť podľa potrieb regiónu, v ktorom sa nachádzajú. A v Bratislave by sme takéto zariadenie potrebovali ako soľ!

foto: Bioplynová stanica, severné Nemecko

(NatPR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.