• Aktuality
  • 22.02.2019 00:00

Riaditeľ Aukčnej spoločnosti SOGA: S podozrivými dielami sa stretávame veľmi často

0 0
Zdroj: J.Barczi - SOGA

Aj na Slovensku sa rozrastá skupina ľudí, ktorá sa zaujíma o umenie. Vyhľadávajú kupujúci mladých talentovaných autorov alebo investujú do overených a známych mien? Je investícia do umenia dobrým rozhodnutím? Viac vysvetľuje riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA Mgr. Július Barczi.

Ľudia investujú peniaze do bytov, iní do umenia. Oplatí sa kupovať obrazy kvôli investícii?

Každá investícia do umenia, podporená názorom odborníka, sa môže v pomerne kátkej dobe prejaviť ako výhodná. Nezabúdajme však, že umenie nevzniká kvôli investíciám. Jeho odkaz je dôležitejší ako suma, ktorú zaplatíme za dielo toho ktorého autora.

Od akých autorov sa oplatí kupovať obrazy? Od  mladých talentovaných autorov, alebo skôr kupovať obrazy od známych autorov ako je Rudolf Síkora, Vladimír Kompánek, Mikuláš Galanda?

Závisí od toho, čo od diela očakávate a aké sú vaše pohnútky kupovať umenie. Ja osobne som veľkým podporovateľom investovania (a zbierania) prác mladých autorov. Opäť je však dôležité, aby ste sa poradili s odborníkom, či vami vyhliadnuté dielo vytvoril naozaj talentovaný umelec. Čo sa týka starších generácií, už teraz je si z čoho vybrať – mnohí z autorov sú dobre spracovaní, ich dielo má miesto na trhu s umením i v dejinách umenia. Slovenský umelecký trh je mladý, veľmi rýchlo však zareagoval na obdobie medzivojnovej moderny, niektoré kľúčové osobnosti umenia 19. storočia a stále viac sa do popredia dostávajú autori neoficiálnej umeleckej scény 60. - 80. rokov 20. storočia.

Všimla som si, že mnohí si v aukciách radšej kúpia obrazy alebo len náčrty známych mien ako skutočné obrazy od mladých autorov. Prečo?

V prvom rade treba asi podotknúť, že súčasné umenie reprezentované mladými umelcami sa na aukciách v ostatnom období vyskytuje len v obmedzenom množstve. Aukčná spoločnosť SOGA niekoľko rokov dokonca organizovala aj samostné aukcie súčasného umenia a dnes určite ráta so zintenzívnením jeho predaja. Kresba, škica alebo grafika je zvyčajne lacnejšia ako olejomaľba renomovaného umelca – kúpiť si kresbové dielo je vynikajúca príležitosť získať vlastnoručnú prácu významného autora za nízku sumu. Na tomto princípe sme postavili našu aktuálnu ponuku krásnych kresieb Milana Paštéku, ktoré budeme ponúkať na online aukcii.

Do obrazov, sôch, grafík investujú stále tí istí ľudia, alebo pribúda na Slovensku záujemcov o umenie?

Ako som už povedal, investovanie do umenia je len malá časť toho, čo nám výtvarné a vizuálne umenie ponúka. Publikum je pomerne veľké, zvlásť tu v Bratislave. Dôležité je však hovoriť o umení, tešiť sa z neho, venovať sa jeho propagácii a oslovovať tak aj nových klientov.

Tí, čo kupujú umenie na aukciách, majú aj vzťah k umeniu alebo chcú len zhodnotiť svoje peniaze?

Kupujúci sú aj takí aj takí. Ale viac viditeľní a na trhu aktívni sú tí, ktorí vidia v umení omnoho viac ako dobrú investíciu. A to je dôležité. Zberateľstvo založené na fascinácii umením, dielami alebo osudom umelca je trvácnejšie a môže vyvrcholiť do sprístupnenia zbierky širokej verejnosti – aj také príklady už máme na Slovensku, čomu sa mimoriadne teším.

Aký je momentálny stav na trhu s umením?

Trh s umením, nielen na Slovensku, je trochu pomalší. Neznamená to, že z investičného hľadiska je nevýhodný alebo ponukou nekvalitný. Trhy reagujú na situáciu v krajine i vo svete, pozornosť sa upriamuje na pálčivejšie otázky. To však vytvára priestor pre väčšiu kreativitu v našej práci, možnosti sú veľké.

Je rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím?

Cekom spokojne môžem povedať, že v hlavných rysoch je dnešný trh s umením na Slovensku taký istý ako v zahraničí. Určite však nie je tak diverzifikovaný, nemá stáročnú tradíciu, no sú tu kvalitní autori, robia sa aukcie, elegantné prezentácie umelcov a umenia a stále viac sa otvárame k verejnosti a orientujeme sa na klientov. Bez zveličovania môžem povedať, že aj Slovensko má čo ponúknuť zahraničiu.

Určite ste sa stretli aj s falzifikátmi. Od akých autorov sa najčastejšie robia falzifikáty?

Od všetkých (smiech). Ale vážne, bohužiaľ, na trhu je veľmi veľa nedôveryhodných diel, ktoré mnohokrát končia aj v súkromných zbierkach. Je to veľmi zložitá téma a veľký problém – veľakrát aj dielo nie drahého autora za pár eur sa môže stať predmetom falšovania.

Ponúkajú aj vám falzifikáty do aukcií? Ako ich viete odhaliť? Dajú sa rozoznať od originálov?

S podozrivými dielami sa stretávame veľmi často. Mnohokrát prvá pochybnosť vyslovená pri pohľade na dielo sa ukáže ako opodstatnená. Ak si nie sme istí, dielom sa jednoducho nezaoberáme. Ak ide o náročnejší prípad, nastupujú znalci a kolegovia zo Slovenskej národnej galérie, s ktorými pracujeme na expertízach diel. Ale aby som odpovedal na otázku, áno, dajú sa rozpoznať originály od falzifikátov.

Spomeniete si, aký najdrahší obraz ste predali? Od koho bol a za koľko peňazí sa predal?

Skôr si spomínam na diela s príbehmi. Tých drahých je veľa... Ale takých, ktoré majú peknú históriu alebo súvisia s dejinami umenia je menej, preto si ich človek ľahšie zapamätá. Taká bola napríklad zbierka diel Ladislava Mednyánszkeho trenčianskeho advokáta Lea Ringwalda alebo drobná kolekcia z pozostalosti bulharského cára Ferdinanda I. Coburga. Ale každé dielo má u mňa svoje špeciálne miesto – je to umenie a to si treba vážiť.

Do Aukčnej spoločnosti SOGA ste sa vrátili po takmer 5 rokoch riaditeľovania v múzeu v betliarskom kaštieli a na Krásnej Hôrke. Čo vás presvedčilo prijať ponuku v Bratislave?

Roky strávené v Múzeu Betliar boli krásne a veľa som sa naučil, no veľmi sa teším aj na výzvy, ktoré prináša práca na trhu s umením. Nie je to až taký rozdiel – pracuje sa umením, musíme byť orientovaní na publikum a verejnosť a aj v múzeu a aj v SOGE je potrebné dosahovať dobrý hospodársky výsledok. Seriózna aukčná spoločnosť sa môže stať dôležitým článkom kultúry, to je mojím cieľom.

 (nPR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.