Rudolf Kusý: Nové Mesto hospodárilo s prebytkom

18.7.2018

Zdroj: archív R.K.

Páčil sa vám článok?

(pr) S prebytkom takmer 300 tisíc eur hospodárilo minulý rok bratislavské Nové Mesto. Na plusové čísla v bežnom rozpočte poukázal záverečný účet mestskej časti za rok 2017, ktorý v júni schválilo novomestské zastupiteľstvo.

Prebytok bežného rozpočtu je výsledkom zodpovedného hospodárenia, ktoré je naším dlhodobým cieľom,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Pozitívny trend potvrdzujú aj nezávislí experti – v hodnoteniach hospodárenia samospráv konštatuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v prípade Nového Mesta „výborné finančné zdravie“.

V rámci bežného rozpočtu dosiahlo Nové Mesto minulý rok príjmy 18,2 milióna eur a výdavky 17,9 milióna eur. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, príjmy predstavujú 1,1 milióna eur a výdavky 4,2 milióna eur. Bežný rozpočet tak priniesol prebytok 290-tisícový prebytok, v prípade kapitálového rozpočtu ide o schodok vo výške zhruba 3,1 milióna eur. „Schodok kapitálového rozpočtu je dôsledkom viacerých investičných akcií, ktoré mestská časť realizovala v minulom roku,“ dodal starosta Kusý.

Určite najvýraznejším projektom bol nový park Jama – so svojimi 17-tisíc metrami štvorcovými ide o najväčší takýto priestor pre šport a oddych, aký bol v Bratislave vybudovaný za posledných tridsať rokov. Veľké investície smerovali už tradične aj do školstva – dokončila sa úplná rekonštrukcia budovy najväčšej materskej školy na Letnej ulici, základná škola na Jeséniovej ulici zasa dostala unikátnu drevenú nadstavbu. Spomínané projekty boli financované z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a externých zdrojov.

 

Páčil sa vám článok?