• Aktuality
  • 11.09.2017 00:00

Ako pomáhajú parotesné a difúzne fólie predlžiť životnosť strechy?

0 0
Zdroj: viam

(pr) Parotesné a difúzne fólie sú výbornými pomocníkmi pri riešení energetickej otázky striech. Chránia tepelnú izoláciu pred vonkajšími alebo vnútornými vplyvmi.

​Zamedzujú spontánnej kondenzácii pár vo vnúti tepelnej izolácie. Vďaka difúznym a parotesným fóliám môže tepelná izolácia fungovať správne a dlhodobo.

Parotesné fólie

Funkcia

Hlavnou funkciou Parotesné fólie je zamedziť prenikaniu pár do tepelných izolácii. Kladie sa na vnútornú (teplejšiu) stranu izolácie. Pomáha tak znížiť rýchlosť , akou sa šíri vodná para cez materiál.

Zdroj: viam
Parotesné fólie však nie sú iba retardérmi difúzie pár. Chránia priestory strechy pred prachom a netesnosťami. Pomáhajú pri cirkulácii vzduchu v strešných systémoch.

Materiál

Parotesné fólie majú zvyčajne charakter membrány. Membrány sú zvyčajne tvorené z fóliových materiálov na báze plastov ako polyetylén, polyolefíny a podobne. Častokrát sú polymérne materiály stužené perlinkovou mriežkou . Efektívnym retardérom pár sú aj hliníkové fólie, ktoré majú vďaka svojej štruktúre aj prídavnú funkciu reflexie.

Väčšina materiálov využívaná na výrobu parotesných fólii zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcií.

Difúzne fólie

Funkcia

Difúzne fólie, ktoré sú známe aj pod názvom paropriepustné fólie, slúžia ako doplnok v hydroizoláciách. Ich úlohou je chrániť izoláciu a drevené časti krovu v prípade, že dôjde k poškodeniu strešnej krytiny, alebo ak vzniknú pri kladení krytiny netesnosti. Zabezpečujú odvetrávanie strešných priestorov. Pomáhajú pri odvádzaní vodnej pary.

Zdroj: viam
Podľa druhu difúznej fólie je možné ju aplikovať na šikmé alebo rovné strešné systémy. Vyššie triedy možno použiť buď priamo na bednenie v nevetraných strechách, alebo ako tepelnú izoláciu v nedebnených konštrukciách.

Materiál

Na výrobu difúznych fólii sa využívajú rôzne plasty ako nízkohustotný polyetylén, polypropylén, polyolefíny atď. Kvôli vyššej funkčnosti sa využíva vrstvenie polymérneho materiálu. Príkladom sú superdifúzne membrány, ktoré sa skladajú z troch vrstiev. Medzi dve vrstvy polypropylénovej textílie je umiestnený difúzny film.

Parotesné a difúzne fólie sú vyhotovené v mnohých variantoch tak, aby pokryli rôzne nároky zákazníkov a podmienky stavby. Široký sortiment materiálov pre strešné konštrukcie nájdete na stránke lacnestavebniny.sk.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.