Radio - Iframe

Súkromný dopravca a Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaviedol nové spojenie východnej oblasti Bratislavy s centrom mesta.

Bratislavskí policajti mali počas noci plné ruky práce pri naozaj dramatickej a tragickej udalosti. Rozhodli sa vniknúť do bytu, z ktorého prichádzalo volanie o pomoc, no tragédii už zabrániť nedokázali.