Radio - Iframe
  • Zdravie a životný štýl
  • 21.09.2019 10:28

Viete, aký vzduch dýchame v našom meste? Kde to je najhoršie?

0 0

Alergie, astmy, dýchacie problémy. To všetko spôsobuje znečistené ovzdušie, ktoré má v Bratislave na svedomí najmä cestná doprava. Kde je to najhoršie?

Je paradoxom, že krátko po otvorení stanice mestskej polície na Obchodnej ulici, navyše len pár metrov od nej, sa udiala brutálna bitka, pričom ako prví reagovali štátni policajti. Pýtate sa, ako stanica funguje a čo za ten necelý mesiac muži zákona riešili?