• Život v meste
  • 05.11.2017 13:24

Historický okruh pre cyklistov je závislý od Židovskej ulice

0 0
Zdroj: FB Radoslav Števčík

Aktuálne prebieha realizácia projektu cyklotrasy okolo historického centra, tzv. Nultý alebo Historický okruh. „Hlavné mesto v súčasnosti osadzuje zvislé dopravné značky, práce by mali byť ukončené do konca roku 2017,“ informovala nás Veronika Šafáriková z oddelenia komunikácie magistrátu.

„Predmetom prác je  vyznačenie vlastného okruhu a vyznačenie miest s informáciami o vzdialenostiach k významným cieľom na tejto trase.  Okruh tvorí  úprava dopravného  vodorovného (piktogramy) a zvislého značenia , tak aby sa  legalizoval pohyb cyklistov  v pešej zóne.“

Pokiaľ ide o pohyb cyklistov a chodcov  -  trasa je vedená ulicami Kapucínska - Židovská - Rybné námestie - Jesenského - Štúrova - Kamenné námestie - Námestie SNP. Práve pohyb cyklistov v týchto zónach rieši dopravné značenie a snaží sa zjednotiť značenie na všetkých vjazdoch do pešej zóny. Vzhľadom na spoločný pohyb cyklistov a peších, prevádzka v pešej zóne sa aj naďalej bude riadiť platnými právnymi predpismi, ktoré musia cyklisti rešpektovať. Náklady na realizáciu projektu predstavujú cca 36 000 eur. Ukončenie prác na projekte závisí od ukončenia opráv chodníka na Židovskej ulici, ktoré tu aktuálne realizuje mestská časť Staré Mesto.

Hlavné mesto každoročne navyšuje finančné prostriedky na rozvoj cyklistickej dopravy. V tomto roku je na výstavbu a údržbu cyklotrás z rozpočtu vyčlenených viac ako 600 000 EUR, pričom v roku 2016 bol na rozvoj cyklotrás schválený rozpočet so sumou 354 000 EUR. Hlavné mesto, ako aj primátor, majú záujem na budovaní cyklotrás, ktoré do veľkomiest ako Bratislava patria a sú dôležitou súčasťou alternatívnej formy dopravy. Aj preto mesto buduje nielen cyklotrasy ako také, ale aj cyklopruhy v meste na komunikáciách, ktoré cyklistom umožnia bezpečnejší a komfortnejší prejazd.

(brn, ilustračné foto: FB Radoslava Števčíka) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.