• Život v meste
  • 11.10.2017 19:01

Dokedy treba zlegalizovať pripojenie na kanalizáciu, ak sa chcete vyhnúť pokute?

0 0
Analýza potvrdila, že pitná voda zo žitného ostrova je bez znečistenia - bvs

Bratislavská vodárenská spoločnosť vyhlásila začiatkom leta generálny pardon, ktorý zákazníkom napojeným na verejnú kanalizáciu bez zmluvy umožňuje zlegalizovať svoje pripojenie do nedele 15. októbra.

BVS avizuje, že po tomto dátume začne s rozsiahlou kontrolou za pomoci mobilnej kamerovej techniky, ktorá v potrubiach identifikuje každé vypúšťanie odpadových vôd.

Legalizáciu odvádzania odpadových vôd môžu zákazníci najjednoduchšie zrealizovať vyplnením tlačiva „Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu" zverejneného na webe BVS. To následne treba doručiť spoločnosti. BVS pri iniciovaní kampane uviedla, že z viac ako 120.000 odberných miest sa nelegálne pripojenie na kanalizáciu týka až približne 13.400 prípadov. „Sú to tí, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody, teda platia vodné, no neoprávnene, bez platenia stočného, vypúšťajú do kanalizácie odpadovú vodu – dažďovú alebo z vlastných zdrojov," povedal finančno-obchodný riaditeľ BVS Rastislav Gajarský.

Po 15. októbri začne BVS s rozsiahlou kontrolou za pomoci mobilnej kamerovej techniky, ktorá v potrubiach identifikuje každé vypúšťanie odpadových vôd. V prípade, že sa po skončení generálneho pardonu preukáže neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude si BVS od identifikovaných producentov uplatňovať zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 eur, v prípade ostatných producentov vo výške 3000 eur. Zároveň im bude doručené spätné vyúčtovanie stočného ako náhrada škody za pripojenie bez zmluvného vzťahu, ktoré sa v niektorých prípadoch môže podľa BVS vyšplhať až do výšky niekoľkých tisícok eur. 

Možnosť zlegalizovať pripojenie na kanalizáciu mali zákazníci najprv do konca augusta. Pre rastúci záujem však BVS predĺžila túto možnosť do 15. októbra. Generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč tvrdí, že vyhlásenie generálneho pardonu malo zmysel. Koncom leta totiž zaznamenali značný nárast počtu žiadostí o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, preto aj predĺžili zákaznícke hodiny vo svojich kontaktných centrách.

(TASR, ilustračné foto: abn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.