• Život v meste
  • 13.09.2017 14:17

Dobrá správa pre rodičov: V Bratislave a okolí pribudne v škôlkach 850 miest

0 0
Zdroj: MÚ Dúbravka

Problém nedostatku miest v materských školách pomôžu riešiť peniaze z Integrovaného regionálneho operačného programu a rozhodne nejde o drobné.

Hlavné mesto ako sprostredkovateľský orgán pre IROP posudzovalo 32 projektových zámerov. Následne z nich bolo v prvom kole hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný prostriedok schválených 14. Celkovo sa tak na rekonštrukciu alebo novo vybudovanie škôlok v prvom kole rozdelí 6,9 milióna eur.

„Prostredníctvom schválených finančných prostriedkov sa v škôlkach patriacich pod mestské funkčné oblasti Bratislavy zabezpečí navýšenie počtu detí o viac ako 850 novovytvorených miest. Som rád, že takto pomôžeme mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí v škôlkach,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Cieľom výzvy Prioritnej osi 2  – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ bolo zlepšenie technického vybavenia priestorov materských škôl, skrášlenie priestorov a zvýšenie kapacít detí v škôlkach. Na nové alebo zrekonštruované škôlky sa ľudia môžu tešiť v Petržalke, Vajnoroch, Dúbravke, Podunajských Biskupiciach, v Záhorskej Bystrici a v Rači. Z priľahlých obcí je to Ivanka pri Dunaji, Plavecký Štvrtok, Jablonové, Senec, Hamuliakovo či Chorvátsky Grob. Podporené boli aj projekty Kongregácie Dcér Božej lásky na Slovensku v Ivanke pri Dunaji a projekt súkromnej MŠ Foresta Kids s.r.o v Senci.

Okrem rekonštrukcie alebo vybudovania nových škôlok môžu byť finančné prostriedky využité aj na vybudovanie prístavieb, zabezpečenie bezbariérovosti budov, na zateplenie, modernizáciu jedální, úpravu detských ihrísk alebo zelene v okolí škôlok. Škôlky si môžu nakúpiť aj nové vybavenie, hračky alebo učebné pomôcky.

(ts, ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.