• Život v meste
  • 03.08.2017 13:00

Ako by mohlo vyzerať hlavné mesto o päť rokov? Predstavili koncept posúvajúci Bratislavu o pár levelov vyššie

0 0
Zdroj: J&T REAL ESTATE

Ako by sa mohla zmeniť metropola Slovenska už o päť či desať rokov? Investor predstavil koncept Spojená Bratislava, ktorý stavia na rozvoji územia okolo Dunaja.

Rieka by už viac nemala mesto rozdeľovať, ale spájať. A nebude to len vďaka mostu pre peších, ktorým sa dostanete od národného divadla na petržalské námestie na Novom Lide. Taký je zámer spoločnosti J&T REAL ESTATE, ktorá dnes predstavila koncept Spojená Bratislava.

„Sme presvedčení, že aktivizáciou a oživením prepojeného nábrežia na ľavom brehu, cez existujúci River Park, Zuckermandel, Staré Mesto a Eurovea, a vytvorením živej nábrežnej zóny v rozvojovom území Nové Lido, sa centrum mesta môže postupne „preliať” cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a pritiahnuť tak doteraz izolovanú Petržalku bližšie k mestu,“ vysvetľuje podstatu Spojenej Bratislavy Peter Korbačka z J&T REAL ESTATE. „Atraktívne nábrežie spojí Bratislavu nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí, pričom zmení Bratislavu na skutočné mesto na Dunaji.“

Rozšírenie polyfunkčného komplexu Eurovea a vybudovanie novej štvrte v rozvojovej zóne Nové Lido v Petržalke sú pripravované projekty, ktorých hlavnou črtou podľa vedenia spoločnosti je, aby šlo o živé územia počas celých 24 hodín, a nie o bloky budov, ktoré o 17.00 h po skončení pracovného času vymrú. Takže napríklad Nové Lido by malo mať až pri Einsteinovej administratívne budovy, ktoré by tvorili akúsi bariéru, bližšie k Dunaji potom verejné priestranstvá s bytmi, a pri Dunaji priestor určený pre športoviská. Obe strany Dunaja by napokon spájal nový peší most, ktorý by sa mohol stať symbolom prepojenia jadra nového centra mesta.  

Pre Spojenú Bratislavu je však nevyhnutný aj rozvoj verejnej dopravy. Aktuálny návrh v rámci konceptu Spojenej Bratislavy aj z dôvodu „živých štvrtí“ predpokladá vybudovanie nových električkových tratí, a to Ružinovskej a Petržalskej radiály. Spoločnosť je rozhodnutá na vlastné náklady vybudovať vyše štyri kilometre električkových tratí za zhruba 60 miliónov eur. Električku pri Eurovea by sme mohli mať do päť rokov. Nové Lido v súčasnosti potrebuje zmenu územného plánu. V našej fotogalérii si môžete pozrieť aj zatiaľ nikde nepublikovanú mapku zobrazujúcu celkovú situáciu nového centra mesta vrátane rozmiestnenia dominantných budov a električkových tratí.

Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou. 

A to je podľa Petra Korbačku hlavný dôvod, prečo sa rozhodli požiadať o Štatút významnej investície. Električky sa spoločnosť síce nevzdá, ani keby im štatút nepriznali, faktom však je, že po jeho udelení by sa vybavovacie procesy smerujúce k jej realizácii podstatne urýchlili. A v prípade električky, ktorej stavbu posudzujú desiatky úradov, by to bol výrazný prínos. „Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavol Pelikán.

Častým protiargumentom voči priznaniu štatútu významnej investície býva totiž odpustenie poplatku za rozvoj. Spoločnosť tvrdí, že po vyčíslení jej vychádza, že poplatok by činil 15 miliónov eur, ich investície do rozvoja, ktorý by sa z poplatku financoval, sú však 74 miliónov eur.

Inak projekt spoločnosti spĺňa podmienky pre udelenie štatútu, teda minimálne náklady 100 miliónov eur, vytvorenie 300 pracovných miest a vybudovanie projektu, ktorý je vo verejnom záujme. Celkový objem investície na realizáciu zámeru Spojenej Bratislavy je totiž až 1,2 miliardy eur.

A čo by teda v rámci nového centra mesta mohlo vzniknúť? Najmä by došlo k rozvoju mestských nábreží skultivovaním 35 000 m2 verejných priestorov. Dunajská promenáda by sa zväčšila a poskytla priestor pre šport, kultúru, s podporou lodnej dopravy by sa stala  príťažlivejšou aj pre turistov. Spoločnosť plánuje vytvoriť 6 hektárov zelene, 4 hektáre venovať športovým plochám, vybudovať detské ihriská, nové kongresové centrum s kapacitou 1700 návštevníkov, ktoré Bratislave chýba a pomohlo by v hlavnom meste rozvinúť konferenčný turizmus. K tomu 4200 nových bytov, 254 000 m2 kancelárskych priestorov, 1 000 nových pracovných miest počas výstavby a 560 pracovných pozícií vo vytvorených prevádzkach.

Prestalo by platiť, že z Petržalky sa za prácou len odchádza. Tieto projekty by ju prudko  zvýznamnili.

FOTOGALÉRIA:

Spojená Bratislava

(in)       


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.