• Život v meste
  • 15.02.2016 07:52

Teóriu menili za praktické vyučovanie

0 0
Teóriu menili za praktické vyučovanie - rosa_navsteva

Desať klientov s ľahkým mentálnym postihnutím si v praxi vyskúšalo, ako sa vybavuje opatrovateľská služba pre blízkeho človeka. Okrem toho dostali inštrukcie, ako nenaletieť človeku žobrajúcemu peniaze.

Ľudia, ktorí navštevujú Domov sociálnych služieb pre deti (ROSA) spoznali oddelenie sociálnych vecí na Miestnom úrade Bratislava - Karlova Ves. Dozvedeli sa, že vhodnejšie je poskytnúť radu, kam sa obrátiť s prosbou o pomoc. Teoretickú časť výučby klienti zariadenia ROSA vymenili za reálne prostredie úradu, čo je na ich ďalší rozvoj potrebné

„Pre ľudí s ľahším mentálnym znevýhodnením je dôležité, aby niektoré konkrétne situácie zažili priamo v teréne. Títo mladí ľudia nechcú byť pasívnymi poberateľmi invalidných dôchodkov, veľmi túžia byť pripravení na čo najsamostatnejší život,“ vysvetlila H. Štetinová z oddelenia sociálnych vecí na Miestnom úrade Karlova Ves.

(du)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.