• Život v meste
  • 29.01.2016 08:41

O pár dní otvoria Klientske centrum

0 0
O pár dní otvoria klientske centrum - klientske_centrum

Od pondelka 1. februára začne fungovať v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Do Klientskeho centra pri Okresnom úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťahuje štátna správa z desiatich adries v hlavnom meste.

Pre občanov budú v centre dostupné služby ako prihlasovanie a prevod držby vozidiel, vybavovanie dokladov pre Bratislavu I a III, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčenie listín a overovanie podpisov, zmena mena a priezviska...

V centre budú všeobecná podateľňa pre všetky odbory OÚ BA, supervízor – poradenstvo, informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: agenda cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor všeobecnej vnútornej správy: agenda osvedčovania listín a overovania podpisov, agenda štátneho občianstva, zmena mena a priezviska, odbor živnostenského podnikania: ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpis zo živnostenského registra, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, agenda integrovaného obslužného miesta, odbor starostlivosti o životné prostredie: agenda odpadového hospodárstva, ochrany prírody, ochrany ovzdušia a štátnej vodnej správy, potvrdenia o neexistencii motorového vozidla, pozemkový a lesný odbor: agenda lesného hospodárstva a poľovníctva a agenda pozemková, pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Ďalej bude v rámci centra pôsobiť Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Bratislave: prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel, prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel, prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel, prevod držby vozidla na inú osobu a pod., Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície: príjem žiadostí o vydanie a vydávanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu, vydávanie osvedčenia o evidencii vozidla a pod..

Vydávať sa tu budú aj výpisy z obchodného registra SR a výpisy účtovných uzávierok. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) bude vydávať výpisy a odpisy z registra trestov. Úradné hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Bratislava budú v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 a v piatok od 8.00 do 14.00 h.

Klientske centrum bude fungovať päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky.

(ts)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.